Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprzedaż działki nr ewid. 696/141 w Straszęcinie

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

14 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Sprzedaż działki nr ewid. 696/141 w Straszęcinie

Informacja meteo z dnia 13-04-2021

Informacja meteo

z dnia: 13-04-2021

13 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 13-04-2021

Sesja XXV

Uchwały XXV

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 29 marca 2021 r.

Uchwała Nr XXV/259/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXV/260/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXV/261/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXV/262/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022

Uchwała Nr XXV/263/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków

Uchwała Nr XXV/264/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków

Uchwała Nr XXV/265/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków

Uchwała Nr XXV/266/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności przypadających Gminie Żyraków.

Uchwała Nr XXV/267/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

Uchwała Nr XXV/268/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie.

Uchwała Nr XXV/269/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2021 roku.

Uchwała Nr XXV/270/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru „ Park przemysłowy – Straszęcin”.

Uchwała Nr XXV/271/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXV/272/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

9 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Sesja XXV

Protokół Nr XXVI/2021

9 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Protokół Nr XXVI/2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08-04-2021 r.

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

9 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08-04-2021 r.

Dzierżawa działki nr. ewid. 48/2 w Straszęcinie

8 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Dzierżawa działki nr. ewid. 48/2 w Straszęcinie

Informacja meteo z dnia 08-04-2021

Informacja meteo

z dnia: 08-04-2021

8 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 08-04-2021

Zarządzenie 22/2021

Zarządzenie AO.0050.22.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2020 rok.

31 marca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 22/2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25-03-2021 r.

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

29 marca 2021
Czytaj więcej o: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25-03-2021 r.

Obwieszczenie z dnia 25.03.2020

Obwieszczenie

"Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060" w miejscowości Nagoszyn, gmina Żyraków, powiat dębicki"

26 marca 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 25.03.2020