Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie 21-02-2020 r.

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie umieszczona została informacja, że wydano decyzję z dnia 21.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną"

 

21 lutego 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie 21-02-2020 r.

Sprawozdanie Budżetowe - IV kwartał 2019

20 lutego 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie Budżetowe - IV kwartał 2019

Zarządzenie 14/2020

Zarządzenie AO.0050.14.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 14/2020

Zarządzenie 13/2020

Zarządzenie AO.0050.13.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie:

ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 13/2020

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu 25 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15:00  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej odbędzie się Sesja Rady Gminy w Żyrakowie. 

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn. 
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków. 
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszarów: „Skarpa”, „Przy drodze”, i „Przy Wisłoce” w miejscowości Żyraków. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 
 13. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 14. Wolne wnioski i zapytania. 
 15. Zamknięcie sesji. Przewodnicząca Rady Gminy
 Maria Bodzioch

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Informacja meteo z dnia 17-02-2020

Informacja meteo

z dnia: 17-02-2020

17 lutego 2020
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 17-02-2020

Obwieszczenie RDOS NATURA 2020

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie zaprasza na

II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

dla obszaru Natura 2000

Dolna Wisłoka z Dopływami

PLH180053

Tematyka spotkania:

Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053

 

17 lutego 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie RDOS NATURA 2020

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Regionalny Derektor Ochorny Środowiska 

zawiadamia strony postępowania:

Dotyczy: "Budowa suchego zbiornika na rzece skodzierska ... w miejscowości Nagoszyn."

17 lutego 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Informacja meteo z dnia 14-02-2020

Informacja meteo

z dnia: 14-02-2020

14 lutego 2020
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 14-02-2020

Zarządzenie 12/2020

Zarządzenie AO.0050.12.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku.

13 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 12/2020