Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja meteo z dnia 29-07-2021

Informacja meteo

z dnia: 29-07-2021

29 lipca 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 29-07-2021

Obwieszczenie Starosty Dębickiego

Starosta Dębicki

Decyzja

"postanawiam uznać za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako działki numer:..."

27 lipca 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Dębickiego

OGŁOSZENIE

 ZEBRANIE WIEJSKIE

Sołtys sołectwa zaprasza mieszkańców Mokrego

na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się dnia 2 sierpnia (poniedziałek) o godzinie 1900

w Szkole Podstawowej w Mokrem.

 Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności sołtysa za okres od ostatniego Zebrania Wiejskiego. Informacje dotyczące budowy sali gimnastycznej z zapleczem dla stowarzyszeń w Mokrem.
 5. Sprawozdanie z działalności wykonanych zadań przez Gminę.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży działki numer 1752 położonej w miejscowości Mokre należącej do Mienia Komunalnego Gminy Żyraków;
 • wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży działki numer 1621/56 położonej w miejscowości Mokre należącej do Mienia Komunalnego Gminy Żyraków;
 • wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia służebności przejazdu przez działki numer 122/8, 1716 i 1721 należących do Mienia Komunalnego Gminy Żyraków na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 154/1 położonych w miejscowości Mokre
 • wyrażenia opinii dotyczącej uznania gruntów działek numer 1699, 1701, 1703, 1704, 1705,1706,1707, 1708, 1710, 1712, 4/2 obręb Mokre na dzień 5 lipca 1963 r. za mienie gromadzkie.
 1. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie  się w tym samym dniu, w tym samym lokalu  o godz. 1915.

Sołtys wsi Mokre

Agnieszka Czapiga

26 lipca 2021
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

26 lipca 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Sesja XXIX

Uchwały XXIX

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 15 lipca 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/301/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2021/2022 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.

Uchwała Nr XXIX/300/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia.

Uchwała Nr XXIX/299/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Żyraków do Ropczycko-Dębickiego Klastra Energii.

Uchwała Nr XXIX/298/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

Uchwała Nr XXIX/297/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 r. NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
21 lipca 2021
Czytaj więcej o: Sesja XXIX

Sprawozdania Budżetowe - II kwartał 2021

Sprawozdania Budżetowe - II kwartał 2021

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Sprawozdania Budżetowe - II kwartał 2021

Zarządzenie 47/2021

Zarządzenie AO.0050.47.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 47/2021

Zarządzenie 46/2021

Zarządzenie AO.0050.46.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 46/2021

Zarządzenie 45/2021

Zarządzenie AO.0050.45.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 45/2021

Zarządzenie 44/2021

Zarządzenie AO.0050.44.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 44/2021