Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie GN.6820.7.1.2023.BKR

Starosta Dębicki

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 240 o pow. 0,24 ha, 885o pow. 041 ha, 58/1 o pow. 0,03 ha, 265/2 o pow. 0,38 ha położone w obrębie Wola Wielka gm. Żyraków

7 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zawiadomienie GN.6820.7.1.2023.BKR

Zawiadomienie GN.6820.2.3.2023.BKR

Starosta Dębicki

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 177 o pow. 0,25 ha, 1294 o pow. 0,09 ha, 1437 o pow. 0,05 ha, 1522 o pow.0,03 ha, 1782 o pow. 0,03 ha, 2690 o pow. 0,17 ha, 2727 o pow. 0,01 ha, 2728 o pow. 0,16 ha, 4175 o pow. 0,02 ha,  4195 o po.0,01 ha, 1317/2 o pow. 0,01 ha, 1381/2 o pow. 0,02 ha, 1393/2 o pow. 0,03 ha, 1468/2 o pow. 0,03 ha, 917/2 o pow. 0,27 ha, 1499 o pow. 0,10 ha, 4270 o pow. 0,06 ha, 4291 o pow. 0,05 ha, 1639/2 o pow. 0,0176 ha, 1639/3 o pow. 0,0039 ha, 1840 o pow. 0,04 ha, położonych w obrębie Nagoszyn gm. Żyraków       

7 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zawiadomienie GN.6820.2.3.2023.BKR

Zawiadomienie GN.6820.2.2.2023.BKR

Starosta Dębicki

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 18 o pow. 0,21 ha, 28 o pow. 0,17 ha, 37/1 o pow. 0,0015 ha, 75 o pow. 0,79 ha, 84 o pow. 0,70 ha, 88 o pow. 0,99 ha, 118 o pow. 0,14 ha, 341 o pow. 0,79 ha, 461 o pow. 0,31 ha, 510 o pow. 0,34 ha, 520 o pow. 0,74 ha, 610 o pow. 0,76 ha, 626 o pow. 0,62 ha, 632 o pow. 0,13 ha, 651 o pow. 0,41 ha, 664 o pow. 0,23 ha, 717 o pow. 0,01 ha, 729 o pow. 0,05 ha, 737 o pow. 0,13 ha, 838 o pow. 0,05 ha, 847 o pow. 0,04 ha, 935 o pow. 0,02 ha, 940 o pow. 0,02 ha, 943 o pow. 0,0036 ha, 965 o pow. 0,01 ha, 978 o pow. 0,09 ha, 980 o pow. 0,09 ha, 996 o pow. 0,05 ha, 1002/2 o pow. 0,02 ha, 1088 o pow. 0,14 ha, 1094/1 o pow. 0,03 ha, 1106 o pow. 0,06 ha, 1125 o pow. 0,08 ha, 1169 o pow. 0,04 ha, 1182 o pow. 0,37 ha, 1212 o pow. 0,09 ha, 1218 o pow. 0,09 ha, 1222 o pow. 0,35 ha, 1302/1 o pow. 0,28 ha, 1385 o pow. 0,26 ha, 1386 o pow. 0,33 ha, 1401 o pow.0,31 ha, 1841 o pow. 0,05 ha, 1922 o pow. 0,09 ha, 401 o pow. 0,41 ha, 1847/1 o pow. 0,07 ha, 1848/1 o pow. 0,03 ha, położonych w obrębie Wiewiórka gm. Żyraków

7 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zawiadomienie GN.6820.2.2.2023.BKR

Zawiadomienie GN.6820.2.1.2023.BKR

Starosta Dębicki

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 186 o pow. 0,12 ha, 527 o pow. 0,33 ha, 730/1 o pow. 0,02 ha, 835/2 o pow. 0,04 ha, 837/4 o pow. 0,01 ha, 853/1 o pow. 0,02 ha, 929/2 o pow. 0,04 ha, 965 o pow. 0,65 ha, 1023 o pow. 0,21 ha, 1178 o pow. 0,11 ha,  położone w obrębie Bobrowa gm. Żyraków

7 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zawiadomienie GN.6820.2.1.2023.BKR

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

7 lutego 2023
Czytaj więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 7 lutego 2023 roku

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Żyrakowie zarządzonych na dzień 12 marca 2023 roku.

7 lutego 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 7 lutego 2023 roku

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Żyrakowie

7 lutego 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Zapytane ofertowe Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zapytanie ofertowe

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla zadania pn. Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wola Żyrakowska, Gmina Żyraków

6 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zapytane ofertowe Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zawiadomienie IiGK.6220.19.2022

Zawiadomienie

"Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Nagoszyn na działkach nr ew. 2101..."

6 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zawiadomienie IiGK.6220.19.2022

Zawiadomienie IiGK.6220.18.2022

Zawiadomienie

"Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczna w m. Nagoszyn na działkach nr ew. 3033..."

6 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zawiadomienie IiGK.6220.18.2022