Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 4/2021

Zarządzenie AO.0050.4.2021

Wójta Gminy Żyraków -  Gminnego Komisarza Spisowego

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego na terenie Gminy Żyraków

26 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 4/2021

Protokół Nr III/2019

22 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Protokół Nr III/2019

Zarządzenie 86/2020

Zarządzenie AO.0050.86.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie: organizacji i przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Żyraków w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

22 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 86/2020

Zarządzenie 98/2020

Zarządzenie AO.0050.98.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 grudnia 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn."Budowa sali gimnastycznej w Woli Wielkiej"

22 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 98/2020

Zarządzenie 101/2020

Zarządzenie AO.0050.102.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr AO.85.2020 Wójta Gminy Żyraków z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Żyrakowie ograniczeń w wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

21 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 101/2020

Petycja z dnia 15-01-2021

Petycja

Dotyczy: Uzupełnienie do petycji-listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce "Alarm! STOP zabójczemu GMO..."

20 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Petycja z dnia 15-01-2021

Informacja meteo z dnia 20-01-2021

Informacja meteo

z dnia: 20-01-2021

20 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 20-01-2021

Zarządzenie 105/2020

Zarządzenie AO.0050.105.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

20 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 105/2020

Obwieszczenie z dnia 19.01.2021

Obwieszczenie

"o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszarów "Skarpa", "Przy drodze" i "Przy Wisłoce" w miejscowości Żyraków"

20 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 19.01.2021

Obwieszczenie z dnia 19.01.2021

Obwieszczenie

"o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żyraków"

20 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 19.01.2021