O G Ł O S Z E N I E

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2021

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek)  o godz. 1000 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.  

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania za 2020 rok ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Analiza struktur oświatowych, rozwój sportu szkolnego.
 4. Analiza systemu dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (w tym dzieci niepełnosprawnych)
 5. Analiza sprawozdania z programu ochrony nad zabytkami.
 6. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz ferii zimowych.
 7. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 8. Sprawy bieżące
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

 

Podstawą prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-05-25
Data publikacji:2021-05-25
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:660