O G Ł O S Z E N I E

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2021

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  13 września 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wiewiórka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Bobrowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Bobrowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Bobrowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Zasów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Żyraków, położonych w miejscowości Wola Wielka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Wola Wielka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej
  w miejscowości Zawierzbie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Nagoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Żyraków pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków na okres 29 lat.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, stanowiącej własność Gminy Żyraków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszynie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu, przechodu, przegonu przez działkę mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Gminie Radomyśl Wielki przez Gminę Żyraków zadania z zakresu pomocy społecznej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie przez Gminę Żyraków weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnie Socjalną „Radość” tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym o nazwie Spółdzielnia Socjalna „Radość”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21
  z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za 2020 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Żyraków za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-09-06
Data publikacji:2021-09-06
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:148