Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja XXXI

Sesja XXXI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2021

Uchwały XXXI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/327/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru „Park przemysłowy- Straszęcin”.

Uchwała Nr XXXI/328/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Góra Motyczna.

Uchwała Nr XXXI/329/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Góra Motyczna.

Uchwała Nr XXXI/330/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Góra Motyczna.

Uchwała Nr XXXI/331/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XXXI/332/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XXXI/333/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XXXI/334/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XXXI/335/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XXXI/336/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Góra Motyczna.

Uchwała Nr XXXI/337/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowa

Uchwała Nr XXXI/338/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXXI/339/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków

Uchwała Nr XXXI/340/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXI/341/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXI/342/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. powiatu – Zdziarzec w km 7+747-10+342 w miejscowości Wiewiórka i Róża.

Uchwała Nr XXXI/343/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowa drogi powiatowej nr 2402R Zasów – Wola Żyrakowska – budowa chodnika w km 0+340-4+375 w miejscowości Zasów i Mokre.

Uchwała Nr XXXI/344/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXXI/345/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXI/346/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Uchwała Nr XXXI/347/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • zmiany uchwały nr XXIII/255/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • zaciągnięcie przez gminę kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XXXI/349/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Nr XXXI/350/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”.

Uchwała Nr XXXI/351/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXI/352/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXI/353/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXXI/354/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr II/13/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka i nadania mu statusu.

Uchwała Nr XXXI/355/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.

Uchwała Nr XXXI/356/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • nadania nazwy rondu na terenie miejscowości Żyraków.

Uchwała Nr XXXI/357/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:
 • nadania imienia drodze publicznej nr 1290R - Łącznik Węzeł Zachodni A4 – Straszęcin.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-12-06
Data publikacji:2021-12-06
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:453