Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja XXXII

Sesja XXXII

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2021

Uchwały XXXII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 16 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/358/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie:
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXXII/359/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie:
 • uchylenia Uchwały nr XXXI/345/21 Rady Gminy Żyraków z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXII/360/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie:
 • w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXII/361/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie:
 • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości i zasad przyznania diet radnym.

Uchwała Nr XXXII/362/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie:
 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.

Uchwała Nr XXXII/363/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie:
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXXII/364/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie:
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXII/365/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie:
 • w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy Żyraków.  

Uchwała Nr XXXII/366/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie:
 • w sprawie przyjęcia przez Gminę Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie gminy Żyraków, w roku 2022.

Uchwała Nr XXXII/367/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie:
 • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-12-21
Data publikacji:2021-12-21
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:432