Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja VIII

Sesja VIII

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2019

Uchwały VIII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

z dnia 26 lipca 2019r.

Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.


Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.


Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.


Uchwała Nr VIII/80/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.


Uchwała Nr VIII/81/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Góra Motyczna pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.


Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.


Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków, a gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia


Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników


Uchwała Nr VIII/85/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Żyraków oraz Gromadą Mena (Ukraina).


Uchwała Nr VIII/86/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.


Uchwała Nr VIII/87/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków „Terenu dawnego poligonu wojskowego – Straszęcin”, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/291/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 26 listopada 2009 r.


Uchwała Nr VIII/88/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-08-05
Data publikacji:2019-08-05
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:842