Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja IX

Sesja IX

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2019

Uchwały IX

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 20 września 2019 r.

 Uchwała Nr IX/90/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żyraków

Uchwała Nr IX/91/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Określenia form i zasad udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy w dojeździe do szkół ponadpodstawowej w przypadkach, w których ustawa nie nakłada na gminę takiego obowiązku
 • Pismo wyjaśniające

Uchwała Nr IX/92/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Ustanowienia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 • Rozstrzygnięcie Nadzorcze

Uchwała Nr IX/93/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała Nr IX/94/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków

Uchwała Nr IX/95/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy

Uchwała Nr IX/96/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Zmiany uchwały nr XLIX/414/2018 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

Uchwała Nr IX/97/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Zmiany uchwały nr XLIX/415/2018 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

Uchwała Nr IX/98/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Zmiany uchwały nr XLIX/416/2018 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

Uchwała Nr IX/99/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

Uchwała Nr IX/100/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

Uchwała Nr IX/101/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

Uchwała Nr IX/102/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok NR II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Uchwała Nr IX/103/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 •  Zmiany Uchwały Nr II/25/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

Uchwała Nr IX/104/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Uchylenia uchwały Nr VII/76/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr IX/105/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Uchwała Nr IX/106/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 20 września 2019 r w sprawie:

 • Wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-10-02
Data publikacji:2019-10-02
Osoba sporządzająca dokument:Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:1357