Wspólne posiedzenie komisji - 17 grudnia 2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 grudnia 2019

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  2) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2019/2020
  3) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
  4) projektu budżetu Gminy Żyraków na 2020 rok
  5) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-12-11
Data publikacji:2019-12-11
Osoba sporządzająca dokument:Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:924