O G Ł O S Z E N I E

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 maja 2020

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1400  w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z działalności CKiP oraz Gminnej Biblioteki za 2019 rok oraz planów pracy na 2020
 3. Analiza sprawozdania za 2019 rok ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i planu  współpracy na rok 2020.
 4. Analiza sprawozdania Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o funkcjonowaniu za 2019 rok oraz planowanych działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
 5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2019
 • Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2020 - 2022
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące członkami poszczególnych komisji, skorzystały z innej formy dostępu do informacji tj. protokołów z posiedzeń wraz  z dokumentami będącymi przedmiotem posiedzeń.               

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2020-05-05
Data publikacji:2020-05-05
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:692