O G Ł O S Z E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2020

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  2. Analiza wykonania budżetu Gminy za 2019 rok (Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz Sprawozdanie finansowe za 2019 rok)
  3. Sprawy bieżące, w tym omówienie:
  • raportu o stanie gminy Żyraków za 2019 rok
  • sprawozdania z działalności GOPS w Żyrakowie za rok 2019
  • oceny zasobów pomocy społecznej gminy Żyraków za 2019 rok
  1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2020-06-03
Data publikacji:2020-06-03
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:690