O G Ł O S Z E N I E

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2019

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym:
 1. Omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  1. zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.
  2. zmiany składu osobowego Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie.
  3. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2019 roku
  4. powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
  5. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
  6. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  7. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  8. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  9. zgody na udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
  10. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego gminy Żyraków na rzecz Skarbu Państwa ? Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
  11. zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną
  12. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020
  13. zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 2. Omówienie Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 3. Omówienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2018
 4. Informacja na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żyraków.

III. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący stałych Komisji
Rady Gminy w Żyrakowie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-21
Data publikacji:2019-03-21
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:1270