O G Ł O S Z E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2020

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  2. Sprawy bieżące, w tym::
  • analiza pisma Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Bobrowa w sprawie funkcjonowania linii fosforanowania cynkowego
  • omówienie pisma Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy dot. prośby o podjęcie działań mających na celu poprawę warunków dojazdu młodzieży do szkoły w Dębicy
  1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2020-09-21
Data publikacji:2020-09-21
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:589