Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie z dnia 22.11.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻYRAKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków w miejscowości Wola Żyrakowska

 

22 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 22.11.2022

Komunikat 3.2022

Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

21 listopada 2022
Czytaj więcej o: Komunikat 3.2022

Komunikat 2.2021

Komunikat 2.2021

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

21 listopada 2022
Czytaj więcej o: Komunikat 2.2021

Komunikat 1.2022

Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno - zimowego.

21 listopada 2022
Czytaj więcej o: Komunikat 1.2022

OGŁOSZENIE

  Sołtys wsi Żyraków zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 1800 w Zespole Szkół w Żyrakowie.    

  Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Sprawozdanie z realizacji działań na terenie sołectwa Żyraków.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia części działki nr 1285/1.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia umów najmów lokalów mieszkalnych.
 5. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% w punkcie gastronomicznym Zagroda.
 6. Plan budżetu sołectwa Żyraków na 2023 rok.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1815.

Sołtys  wsi  Żyraków

Łukasz Poproch

21 listopada 2022
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sołtys wsi Bobrowa Wola zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1800  w Świetlicy w Bobrowej Woli.

 Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Informacja na temat inwestycji realizowanych w sołectwie Bobrowa Wola w 2022 r. oraz planowane na rok przyszły.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym lokalu o godz. 1815.

                                                                                                            Sołtys  wsi  Bobrowa Wola

Aneta Jaszcz

21 listopada 2022
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Informacja RZ.ZUZ.2.4210.308.2022.PP

Informacja

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych na likwidację wylotu oczyszczonych ścieków bytowych...

18 listopada 2022
Czytaj więcej o: Informacja RZ.ZUZ.2.4210.308.2022.PP

Zarządzenie 100/2022

Zarządzenie AO.0050.100.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie: wyznaczenia na rok 2023 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

18 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 100/2022

Zarządzenie 99/2022

Zarządzenie AO.0050.99.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowy

18 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 99/2022

Zarządzenie 97/2022

Zarządzenie AO.0050.97.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

18 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 97/2022