Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 90/2021

Zarządzenie AO.0050.90.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02 grudnia 2021

w sprawie: powołania komisji do niszczenia elektronicznych nośników danych

10 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 90/2021

Obwieszczenie z dnia 09.11.2021

Obwieszczenie

"Wykonanie studni głębinowej S-2C na działce gruntowej nr ew. 4329 w miejscowości Nagoszyn"

9 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 09.11.2021

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku (czwartek) około godz. 15.30  (po zakończeniu posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Gminy) w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji na 2022 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

9 grudnia 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku (czwartek) około godz. 16.00  (po zakończeniu posiedzenia Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy) w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok.
 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.            

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

9 grudnia 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza projektu budżetu Gminy na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa (..)
 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 z póź.zm.).

9 grudnia 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Informacja meteo z dnia 09-12-2021

Informacja meteo

z dnia: 09-12-2021

9 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 09-12-2021

Informacja meteo z dnia 08-12-2021

Informacja meteo

z dnia: 08-12-2021

8 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 08-12-2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w obrębie Wola Wielka (389/12)

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy w obrębie Wola Wielka (389/12)

7 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w obrębie Wola Wielka (389/12)

Zarządzenie 93/2021

Zarządzenie AO.0050.93.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Żyraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

7 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 93/2021

Zarządzenie 87/2021

Zarządzenie AO.0050.87.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.

7 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 87/2021