Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie z dnia 18.08.2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Dębicy

w związku z wnioskiem Union Parts Sp. z o.o.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego instalacji do powierzchniowej obróbki metali na działkach nr ewid. 1768/1...

20 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 18.08.2021

Petycja z dnia 16-08-2021

Petycja z dnia 16-08-2021

„Przygotujmy lepszy świat”, adresowany do klas 1-3 szkół podstawowych

19 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Petycja z dnia 16-08-2021

Informacja meteo z dnia 17-08-2021

Informacja meteo

z dnia: 17-08-2021

17 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 17-08-2021

Informacja

Informacja
o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 5 lipca 2021 r. (ZOFA 531.01.2021) dotyczącego realizacji usługo - dowóz niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w gminie Żyraków do szkół i placówek specjalnych i integracyjnych w Dębicy w roku szkolnym 2021/22.
16 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja

Oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 9 sierpnia 2021 roku do Wójta Gminy Żyraków wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Z tańcem mi do twarzy”.

W związku z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żyrakowie http://www.bip.zyrakow.pl/
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie: https://www.gminazyrakow.pl/,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, pisemnie w sekretariacie Urzędu, listownie na adres: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, lub drogą elektroniczną: gmina@zyrakow.pl

16 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego

Informacja meteo z dnia 16-08-2021

Informacja meteo

z dnia: 16-08-2021

16 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 16-08-2021

Sprzedaż działek nr 199/2 i 1722 w Mokrem

Sprzedaż nieruchomości położonej w m. Mokre

składającej się z działek nr 199/2 i 1722 o łącznej powierzchni 0,16 ha

Cena wywoławcza: 30.000,00 zł netto Wadium: 3.000,00 zł

Termin drugiego przetargu: 15 września 2021 r. godz. 9.00 

Ogłoszenie - w załączeniu.

Ogłoszenie o drugim przetargu

12 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Sprzedaż działek nr 199/2 i 1722 w Mokrem

Zarządzenie 49/2021

Zarządzenie AO.0050.49.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.

11 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 49/2021

Obwieszczenie z dnia 09.08.2021

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru "Park przemysłowy - Straszęcin"

9 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 09.08.2021

Protokół Nr XXIX/2021

6 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Protokół Nr XXIX/2021