Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 103/2022

Zarządzenie AO.0050.103.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

18 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 103/2022

Zarządzenie 101/2022

Zarządzenie AO.0050.101.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: "Zagospodarowanie zabytkowego dworku wraz z otoczeniem w miejscowości Straszęcin"

18 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 101/2022

Informacja meteo z dnia 17-11-2022

Ostrzeżenie meteo

z dnia 17-11-2022

17 listopada 2022
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 17-11-2022

Obwieszczenie AB.6730.10.2021

Obwieszczenie

Starosty Dębickiego

15 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6730.10.2021

Zarządzenie 102/2022

Zarządzenie AO.0050.102.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy Żyraków na 2023 rok.

15 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 102/2022

Zapytanie ofertowe "Wykonanie usług i ochrony mienia w systemie monitoringu oraz konserwacji systemu alarmowego"

Zapytanie ofertowe

"Wykonanie usług i ochrony mienia w systemie monitoringu oraz konserwacji systemu alarmowego"

15 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe "Wykonanie usług i ochrony mienia w systemie monitoringu oraz konserwacji systemu alarmowego"

Sesja XXXIX

Uchwały XXXIX

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 27 października 2022 r.

15 listopada 2022
Czytaj więcej o: Sesja XXXIX

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy  w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Kontrola doraźna w sprawie funkcjonowania GZGK w Żyrakowie, zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/472/22 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 27 października 2022 r.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 ze zm.)

14 listopada 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że wznowienie (po przerwie) posiedzenia Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie rozpoczętego 29 września br. odbędzie się w dniu  21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12.45 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

14 listopada 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Obwieszczenie Starosty Dębickiego

Obwieszczenie

Starosty Debickiego

"Budowa drogi gminnej na terenie miejscowości Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn wraz z infrastrukturą techniczną"

 

9 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Dębickiego