O G Ł O S Z E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2021

Informuję, że wznowienie (po ogłoszonej przerwie w dniu 18.12.2020 r.) posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie petycji.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji

Elżbieta Drąg

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-02-19
Data publikacji:2021-02-19
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:26