Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

O G Ł O S Z E N I E

3 grudnia 2021

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 800 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.  

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza działalności szkół, przedszkoli, żłobka w roku szkolnym 2020/2021, przygotowanie do nowego roku szkolnego - zagrożenia w szkołach.
  3. Opracowanie planu pracy na 2022 rok.
  4. Sprawozdanie z działalności komisji za 2021 r.
  5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy: projekt uchwały
    w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy Żyraków.
  6. Sprawy bieżące
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-12-03
Data publikacji:2021-12-03
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:361