Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja II

Sesja II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2019

Uchwały II

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019."


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2019 rok.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2019 rok.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: utworzenia żłobka i nadania mu statutu.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad Żłobkiem Gminnym w Żyrakowie.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu".


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Żyraków na 2019 r.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: dopłaty do odbiorców usług - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Żyraków.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: zmiany Uchwały nr I/5/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: zmiany Uchwały nr I/6/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok NR XLIV/377/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: Uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na rok 2019


Uchwała Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-07
Data publikacji:2019-03-07
Osoba sporządzająca dokument:mgr. Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:1467