Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

O G Ł O S Z E N I E

3 czerwca 2020

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie.

 Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wydanie opinii w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 
  3. Kontrola umorzeń podatkowych, wpływów podatków i zaległości podatkowych za 2019 r.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2020-06-03
Data publikacji:2020-06-03
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:767