Wybory Prezydenckie 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

2020-04-03

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

                  W związku wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej znak :  ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020r. informuję o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

               Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia  10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy  urzędów gmin.

              Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

             Jednakże w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczenia obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Gminy w Żyrakowie, wyjaśniam, co następuje :

 

  • zgłoszenia kandydatów na członków komisji powinny zostać przesłane ( najpóźniej do 10 kwietnia 2020r. w godzinach pracy urzędu tj. do godziny 15 00 ) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretarz@zyrakow.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą ( oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu  na dokonywanie zgłoszeń );
  • w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest :
  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy w Żyrakowie zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny );
  • zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy zakres przyjmowania interesantów został ograniczony pod numerem telefonów : ( 14 ) 680 71 14 lub 694  456 738.

 

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka

 

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

2020-03-31

Zgłoszenie kandydata na członka

obwodowej komisji wyborczej
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Formularze - Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

2020-03-10

Informacja

2020-02-07

Informacja

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07 lutego 2020 r.

podaje do wiadomości publicznej:

informację o liczbie miejsc oraz wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r.

Postanowienie

2020-02-06

Postanowienie

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2020-02-06
Data publikacji:2020-02-06
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Erazmus
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:4691