Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

Ogłoszenia

 

Informacja z dnia 20-10-2021

2021-10-26

Informacja

Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle

"w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizację nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko..."

Postanowienie o sprostowaniu omyłki

2021-10-22

Postanowienie o sprostowaniu omyłki

w decyxji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwięcia: 

"Zakład Przetwarzania Odpadów ... "

Zawiadomienie z dnia 05-10-2021

2021-10-12

Zawiadomienie z dnia 05-10-2021

o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Ogłoszenie z dnia 14-10-2021

2021-10-14

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.”

Obwieszczenie z dnia 08.10.2021

2021-10-08

Obwieszczenie

"w związku ze wszczętym na wniosek Wójta  Gminy Żyraków postępowaniem administracyjnym znak AB.6740.10.4.2021"

Obwieszczenie z dnia 30.09.2021

2021-10-08

Obwieszczenie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

"o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki"

Obwieszczenie z dnia 05.10.2021

2021-10-06

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Dębica Żyraków 16""

Obwieszczenie 05-10-2021 r.

2021-10-05

Obwieszczenie

Ragionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Rzeszowie

 

Obwieszczenie z dnia 14.09.2021

2021-09-16

Obwieszczenie

"wydano decyzję z dnia 14.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 743...""

Obwieszczenie z dnia 13.09.2021

2021-09-15

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

"Strona słowacka przekazała Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzję końcową nr 156/2021..."

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:12773