Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

Ogłoszenia

 

Obwieszczenie IiGK.6220.7.2022

2022-08-11

Obwieszczenie

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R Zasów - gr. pow. - Ruda..."

Obwieszczenie IiGK.6733.8.2022

2022-08-08

Obwieszczenie

"ustalenie lokalizacji inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej..."

Obwieszczenie IiGK.6220.9.2022

2022-08-05

Obwieszczenie

"Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z podziałem działek..."

Obwieszczenie IiGK.6733.7.2022

2022-08-05

Obwieszczenie

"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu DEB7008B"...

Obwieszczenie IiGK.6220.4.2022

2022-08-03

Obwieszczenie

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Straszęcinie"

Oferta realizacji zadania publicznego

2022-07-27

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zawiadomienie IiGK.6220.8.2022

2022-07-25

Zawiadomienie

"Budowa betoniarni, w skład której wchodzi: budowa budynku produkcyjnego z węzłem betoniarskim, budowa silosów magazynowych..."

Obwieszczenie 21-07-2022

2022-07-21

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach dla przedsięwzięcia:

"Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska ..."

Obwieszczenie

2022-07-19

Obwieszczenie

"Budowa drogi gminnej na terenie miejscowości Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn wraz z infrastrukturą techniczną."

Zawiadomienie IiGK.6220.4.2022

2022-07-19

Zawiadomienie

"Przybudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Straszęcinie"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:17604