Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obwieszczenie z dnia 19.06.2019

2019-06-19

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczona została informacja: 
"Budowa i eksploatacja Zakładu przeróbczego kruszywa oraz Mobilnego węzła betoniarskiego ..."

Informacja - Wody Polskie

2019-06-17

Informacja

w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 106712R od km 0+000..."

Obwieszczenie z dnia 14.06.2019

2019-06-14

Obwieszczenie

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica - granica powiatu - Zdziarzec w km 10+312 - 14+487 w miejscowości Róża i Zasów..."

Informacja - Wody Polskie

2019-06-11

Informacja

Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Obwieszczenie z dnia 10.06.2019

2019-06-10

Obwieszczenie

"Instalacja do powierzchniowej obróbki metali na działce nr ewid. 1768, obręb 0001 Bobrowa, w miejscowości Bobrowa, gmina Żyraków..."

Obwieszczenie - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2019-06-06

Obwieszczenie

"o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053..."

Obwieszczenie z dnia 04.06.2019

2019-06-04

Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej Bobrowa 1 o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 3,4 ha..."

Informacja dotycząca powodzi 2019

2019-05-27

W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 21-23.05.2019 roku na terenie Gminy Żyraków, rolnicy u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych mogą je zgłosić do oszacowania - na drukach dostępnych u Sołtysów i w Urzędzie Gminy w Żyrakowie pok. Nr 2.

Obwieszczenie z dnia 15.05.2019

2019-05-20

Obwieszczenie

w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zagospodarowania odwiertu gazowego Korzeniówek 1K wraz z gazociągiem w/c DN50 na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki w miejscowościach: Pustków, gmina Dębica, Korzeniów, gmina Żyraków, powiat dębicki oraz w miejscowości Podole, gmina Przecław, powiat mielecki.

Obwieszczenie z dnia 14.05.2019

2019-05-20

Obwieszczenie

w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji drogowej pn.: "Budowa wewnętrznej drogi gminnej wraz z przepustami, kanałem technologicznym, zjazdami, dojazdami do działek sąsiednich oraz instalacją elektryczną oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Straszęcinie..."

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:12769