Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obwieszczenie z dnia 12.09.2019

2019-09-12

Obwieszczenie

"Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjnej F-my VENTOR w Straszęcinie, polegająca na montażu 2 kabin, w tym 1 do lakierowania pojazdów samochodowych..."

O G Ł O S Z E N I E

2019-09-10

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 16 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków.  
 3. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.
 5. Przygotowanie do okresu zimowego i odśnieżania dróg gminnych i powiatowych.
 6. Sprawy bieżące. 
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

  Tadeusz Orłowski

 

O G Ł O S Z E N I E

2019-09-10

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  16 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 8.00 w   świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13. 

 

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
 3. Analiza wskaźnika zadłużenia gminy .
 4. Analiza stawek podatkowych. 
 5. Sprawy bieżące. 
 6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji
Tomasz Duma

Obwieszczenie z dnia 05.09.2019

2019-09-05

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Oferta realizacji zadania publicznego

2019-09-02

Oferta realizacja zadania publicznego

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnacji polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.

Obwieszczenie z dnia 28.08.2019

2019-08-28

Obwieszczenie

"Rozbudowa istniejących budynków produkcyjno - biurowo - magazynowych o część produkcyjną oraz magazynową ..."

Obwieszczenie z dnia 20.08.2019

2019-08-22

Obwieszczenie

"Instalacja do powierzchniowej obróbki metali" na działkach nr ewid. 1768/1, 1768/2, 1768/3, obręb 0001 Bobrowa w miejscowości Bobrowa, gmina Żyraków, powiat dębicki, woj. podkarpackie

Informacja Wójta Gminy Żyraków

2019-08-21

Informacja Wójta Gminy Żyraków

z dnia: 19 sierpnia 2019 r.

podaję do wiadomości publicznej

informację o liczbie miejsc oraz wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Informacja - Wody Polskie

2019-08-20

Informacja

"w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej polegającej na wprowadzeniu ścieków komunalnych ..."

Informacja - Wody Polskie

2019-08-20

Informacja

"w sprawie: wydania pozwolenia podnoprawnego na lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - m. Zawierzbie"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:15891