Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obwieszczenie z dnia 19.01.2021

2021-01-20

Obwieszczenie

"o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żyraków"

Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 19.01.2021

Obwieszczenie z dnia 04.01.2021

2021-01-05

Obwieszczenie

"wydano decyzję z dnia 04.01.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa systemu fotowoltaicznego Bobrowa z elektrownią fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1,8 MW",
z instalacjami elektrycznymi wraz z kontenerową stacją TRAFO..."

Obwieszczenie z dnia 16.12.2020

2020-12-23

Obwieszczenie

"o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki"

Obwieszczenie z dnia 17.12.2020

2020-12-18

Obwieszczenie

"Budowa dróg na terenie byłego poligonu wraz z siecią wodociągową, kanalizacją deszczową, sanitarną, kanałem teletechnicznym oraz oświetleniem..."

Obwieszczenie RDOŚ

2020-12-07

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

"W dniu 26 listopada 2020 r. Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej za pośrednictwem korespondencji elektronicznej poinformowało..."

Obwieszczenie Wójta Gminy Żyraków - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2020-12-14

Obwieszczenie Wójta Gminy Żyraków

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
dawnego poligonu wojskowego "Straszęcin" w Gminie Żyraków

Obwieszczenie z dnia 07.12.2020

2020-12-07

Obwieszczenie

"... w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa systemu fotowoltaicznego Bobrowa...""

Obwieszczenie z dnia 04.12.2020

2020-12-07

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

"Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r."...

Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego

2020-12-04

Informacja

"w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. ubezpieczonego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego "R-A-2"..."

ŚR-IV.6333.47.2020

2020-12-01

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

W związku z wystąpieniem w roku bieżącym niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały ogrom strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji produkcji rolnej Województwa Podkarpackiego Wojewoda Podkarpacki zwrócił się z pismem z dnia 27 lipca br. znak: ŚR-IV.6333.35.2020 oraz pismem z dnia 19 października br., znak ŚR-IV.6333.44.2020 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie pomocy dla poszkodowanych rolników.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:24228