Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zawiadomienie z dnia 18.06.2021

2021-06-22

Zawiadomienie

"o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer.."

Obwieszczenie z dnia 18.06.2021

2021-06-21

Obwieszczenie

"Budowa instalacji do przerobu kopaliny w obrębie obszaru i terenu górniczego Straszęcin - Getryki obejmującego część działek o nr 739/12 i 739/16 w m. Straszęcin..."

Obwieszczenie z dnia 17.06.2021

2021-06-17

Obwieszczenie

"Budowa urządzenia fotowoltaicznego o mocy do 1MW - elektrownia fotowoltaiczna Straszęcin 1"

Zawiadomienie z dnia 11.06.2021

2021-06-11

Zawiadomienie

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - gr. pow. - Zdziarzec w km 7+747 - 10 + 342 w miejscowości Wiewiórka i Róża"

Obwieszczenie z dnia 09.06.2021

2021-06-09

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego 906, 957, 926..."

Informacja z dnia 25.05.2021

2021-06-02

Informacja

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy zlokalizowanego w m. Nagoszyn działka nr ewid. 4155/1 sieci gazowej średniego ciśnienia DN32.

Zawiadomienie z dnia 31.05.2021

2021-05-31

Zawiadomienie

"Budowa urządzenia fotowoltaicznego o mocy do 1 MW - elektrownia fotowoltaiczna Straszęcin 1"

Zawiadomienie z dnia 25.05.2021

2021-05-28

Zawiadomienie

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy w miejscowości Nagoszyn...

Obwieszczenie z dnia 27.05.2021

2021-05-27

Obwieszczenie

"Budowa drogi gminnej na terenie miejscowości Nagoszyn, Korzeniów i Bobrowa Wola"

Informacja z dnia 11.05.2021

2021-05-20

Informacja

w sprawie monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:12774