Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Zarządzenia

Zarządzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia:

Zarządzenie 24/2021

2021-04-29

Zarządzenie AO.0050.24.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków

Zarządzenie 23/2021

2021-04-29

Zarządzenie AO.0050.23.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.

Zarządzenie 22/2021

2021-03-31

Zarządzenie AO.0050.22.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2020 rok.

Zarządzenie 21/2021

2021-03-19

Zarządzenie AO.0050.21.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Żyrakowie ograniczeń w wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Zarządzenie 20/2021

2021-03-11

Zarządzenie AO.0050.20.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Zarządzenie 19/2021

2021-03-11

Zarządzenie AO.0050.19.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr AO.0050.15.2021 Wójta Gminy Żyraków z dnia 3 marca 2021 r.

Zarządzenie 18/2021

2021-03-10

Zarządzenie AO.0050.18.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2021 roku.

Zarządzenie 17/2021

2021-03-10

Zarządzenie AO.0050.17.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr AO.0050.78.2020 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Telefinformatycznego w Urzędzie Gminy w Żyrakowie oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.

Zarządzenie 16/2021

2021-03-10

Zarządzenie AO.0050.16.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie: Zarządzenia Nr AO.0050.10.2021 z dnia 15 lutego 2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2021 roku.

Zarządzenie 15/2021

2021-03-04

Zarządzenie AO.0050.15.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków.

Zarządzenie 14/2021

2021-03-02

Zarządzenie AO.0050.14.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.

Zarządzenie 13/2021

2021-03-04

Zarządzenie AO.0050.13.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej Gminy Żyraków w 2021 roku.

Zarządzenie 12/2021

2021-02-23

Zarządzenie AO.0050.12.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2021 roku.

Zarządzenie 11/2021

2021-02-17

Zarządzenie AO.0050.11.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2021 roku.

Zarządzenie 10/2021

2021-02-17

Zarządzenie AO.0050.10.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2021 roku.

Zarządzenie 9a/2021

2021-02-23

Zarządzenie AO.0050.9a.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.

Zarządzenie 9/2021

2021-02-04

Zarządzenie AO.0050.9.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2021 roku.

Zarządzenie 8/2021

2021-02-23

Zarządzenie AO.0050.8.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy w Żyrakowie na 2021 rok.

Zarządzenie 7/2021

2021-02-23

Zarządzenie AO.0050.7.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Żyrakowie na 2021 rok.

Zarządzenie 6/2021

2021-01-27

Zarządzenie AO.0050.6.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Góra Motyczna

Zarządzenie 5/2021

2021-01-28

Zarządzenie AO.0050.5.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu oraz innych opłat za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków

Zarządzenie 4a/2021

2021-01-29

Zarządzenie AO.0050.4a.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Żyraków".

Zarządzenie 4/2021

2021-01-26

Zarządzenie AO.0050.4.2021

Wójta Gminy Żyraków -  Gminnego Komisarza Spisowego

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego na terenie Gminy Żyraków

Zarządzenie 3/2021

2021-01-15

Zarządzenie AO.0050.3.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Zarządzenie 2/2021

2021-01-15

Zarządzenie AO.0050.2.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie: ustalenia na rok 2021 planu i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków.

Zarządzenie 1/2021

2021-01-05

Zarządzenie AO.0050.1.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04 stycznia 2021 r.

w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Zarządzenie 105/2020

2021-01-20

Zarządzenie AO.0050.105.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 104/2020

2020-12-30

Zarządzenie AO.0050.104.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań z zakresu operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz jednostkę obsługującą Gminy Żyraków

Zarządzenie 103/2020

2021-01-14

Zarządzenie AO.0050.103.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 102/2020

2021-01-12

Zarządzenie AO.0050.102.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 101/2020

2021-01-21

Zarządzenie AO.0050.101.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr AO.85.2020 Wójta Gminy Żyraków z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Żyrakowie ograniczeń w wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Zarządzenie 100/2020

2020-12-10

Zarządzenie AO.0050.100.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.

Zarządzenie 99/2020

2020-12-11

Zarządzenie AO.0050.99.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106704 R w m. Korzeniów"

Zarządzenie 98/2020

2021-01-22

Zarządzenie AO.0050.98.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 grudnia 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn."Budowa sali gimnastycznej w Woli Wielkiej"

Zarządzenie 97/2020

2020-12-09

Zarządzenie AO.0050.97.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 grudnia 2020 r.

w sprawie:powołania komisji odbioru końcowego zadania pn.: "Remont części pomieszczeń parteru budynku Dworku, budowie zewnętrznej pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dworu w Straszęcinie na działce 684/9 obręb Straszęcin"

Zarządzenie 96a/2020

2020-12-28

Zarządzenie AO.0050.96a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 96/2020

2020-12-18

Zarządzenie AO.0050.96.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 95/2020

2020-12-03

Zarządzenie AO.0050.95.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 94/2020

2020-12-03

Zarządzenie AO.0050.94.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 93/2020

2020-11-25

Zarządzenie AO.0050.93.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.

Zarządzenie 92/2020

2020-11-20

Zarządzenie AO.0050.92.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy Żyraków na 2021 rok.

Zarządzenie 91/2020

2020-11-23

Zarządzenie AO.0050.91.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn.: "Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zasowie"

Zarządzenie 90a/2020

2020-12-11

Zarządzenie AO.0050.90a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 90/2020

2020-12-01

Zarządzenie AO.0050.90.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań i wydania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzenie 89/2020

2020-11-05

Zarządzenie AO.0050.89.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: "Poprawa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Nagoszyn..."

Zarządzenie 88A.2020

2020-12-02

Zarządzenie AO.0050.88A.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie: Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzenie 88/2020

2020-11-23

Zarządzenie AO.0050.88.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok

Zarządzenie 87/2020

2020-11-23

Zarządzenie AO.0050.87.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 86/2020

2021-01-22

Zarządzenie AO.0050.86.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie: organizacji i przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Żyraków w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

Zarządzenie 85/2020

2020-10-22

Zarządzenie AO.0050.85.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Żyrakowie ograniczeń w wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Zarządzenie 84/2020

2020-10-13

Zarządzenie AO.0050.84.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: "POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE ŻYRAKÓW - ETAP III, zadania dofinansowane w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, część 2"

Zarządzenie 83/2020

2020-10-13

Zarządzenie AO.0050.83.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Zarządzenie 82/2021

2020-10-02

Zarządzenie AO.0050.82.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Żyraków oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Żyraków.

Zarządzenie 81/2020

2020-10-13

Zarządzenie AO.0050.81.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków.

Zarządzenie 80/2020

2020-10-22

Zarządzenie AO.0050.80.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 79/2020

2020-12-09

Zarządzenie AO.0050.79.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie podczas jego nieobecności w okresie od 01.10.2020 r. do 31.08.2021 r.

Zarządzenie 78/2020

2020-10-01

Zarządzenie AO.0050.78.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Żyrakowie oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.

Zarządzenie 77/2020

2020-09-28

Zarządzenie AO.0050.77.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr AO.0050 Wójta Gminy Żyraków z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Gminie Żyraków.

Zarządzenie 76/2020

2020-09-30

Zarządzenie AO.0050.76.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2020 roku.

Zarządzenie 75/2020

2020-10-22

Zarządzenie AO.0050.75.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn "Budowa rodzinnego placu rekreacyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska"

Zarządzenie 74/2020

2020-10-22

Zarządzenie AO.0050.74.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106712R w km 0+000 - 0+368 w miejscowości Żyraków"

Zarządzenie 73/2020

2020-09-22

Zarządzenie AO.0050.73.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn "Przebudowa drogi gminnej niepublicznej dz. nr ewid. 563 w miejscowości Bobrowa"

Zarządzenie 72/2020

2020-09-16

Zarządzenie AO.0050.72.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie: wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Gminie Żyraków.

Zarządzenie 71a/2020

2020-10-13

Zarządzenie AO.0050.71a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 71/2020

2020-10-22

Zarządzenie AO.0050.71.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Żyraków warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny.

Zarządzenie 70/2020

2020-09-03

Zarządzenie AO.0050.70.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi przeciwpożarowej do budynku szkoły w Zasowie"

Zarządzenie 69b/2020

2020-09-01

Zarządzenie AO.0050.69b.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1 września 2020

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Morawczyńskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Szkoły.

Zarządzenie 69a/2020

2020-09-14

Zarządzenie AO.0050.69a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 69/2020

2020-08-18

Zarządzenie AO.0050.69.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie: aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żyraków.

Zarządzenie 68/2020

2020-08-06

Zarządzenie AO.0050.68.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06 sierpnia 2020 r.

w sprawie: wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żyraków.

Zarządzenie 67/2020

2020-09-11

Zarządzenie AO.0050.67.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Zarządzenie 66/2020

2020-07-27

Zarządzenie AO.0050.66.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 65/2020

2020-07-30

Zarządzenie AO.0050.65.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa chodnika w m. Góra Motyczna"

Zarządzenie 64/2020

2020-09-11

Zarządzenie AO.0050.64/2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.07.2020 r.

w sprawie: powołania komisji edukacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany".

Zarządzenie 63/2020

2020-07-17

Zarządzenie AO.0050.63.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

Zarządzenie 62a/2020

2020-07-31

Zarządzenie AO.0050.62a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 62/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0050.62.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie 61b/2020

2020-07-03

Zarządzenie AO.0050.61b.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych za 2020 rok.

Zarządzenie 61a/2020

2020-07-03

Zarządzenie AO.0050.61a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: uchylania zarządzenia Wójta Gminy AO.0050.61.2020 zarządzenia w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych za 2020 rok.

Zarządzenie 61/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0050.61.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok

Zarządzenie 60/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0050.60.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: okresowego poweirzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie po upływie okresu dotychczasowego powierzenia.

Zarządzenie 59/2020

2020-07-01

Zarządzenie AO.0050.59.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

Zarządzenie 58/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0050.58.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 57/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0050.57.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytów długoterminowych.

Zarządzenie 56/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0050.56.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie: organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Żyraków

Zarządzenie 55/2020

2020-06-10

Zarządzenie AO.0050.55.2020

Wójta Gminy Żyraków - Gminnego Komisarza Spisowego

z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie: utorzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy w Żyrakowie 

Zarządzenie 54/2020

2020-07-22

Zarządzenie AO.0054.54.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08 czerwca 2020 r.

w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie 53/2020

2020-06-19

Zarządzenie AO.0050.53.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Zarządzenie 52/2020

2020-06-19

Zarządzenie AO.0050.52.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 51/2020

2020-06-02

Zarządzenie AO.0050.51.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy w Żyrakowie sprawozdania finansowego Gminy Żyraków za 2019 rok.

Zarządzenie 50/2020

2020-06-08

Zarządzenie AO.0050.50.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art.37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zarządzenie 49/2020

2020-09-11

Zarządzenie AO.0050.49.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych

Zarządzenie 48/2020

2020-05-29

Zarządzenie AO.0050.48.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie 47/2020

2020-05-27

Zarządzenie AO.0050.47.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie 46/2020

2020-06-19

Zarządzenie AO.0050.46.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Straszęcin - etap II"

Zarządzenie 45/2020

2020-06-24

Zarządzenie AO.0050.45.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020 - 2022

Zarządzenie 44/2020

2020-06-24

Zarządzenie AO.0050.44.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Zarządzenie 43/2020

2020-06-24

Zarządzenie AO.0050.43.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Zarządzenie 42/2020

2020-06-19

Zarządzenie AO.0050.42.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych należących do mienia komunalnego Gminy Żyraków, zarządzanych przez jednostki organizacyjne Gminy Żyraków

Zarządzenie 41/2020

2020-05-22

Zarządzenie AO.0050.41.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za 2019 r.

Zarządzenie 40/2020

2020-05-22

Zarządzenie AO.0050.40.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie za 2019 r.

Zarządzenie 39/2020

2020-05-11

Zarządzenie AO.0050.39.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.05.2020 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr AO.0050.22.2020 Wójta Gminy Żyraków z dnia 08 maja 2020r w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami korona wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Rrzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Żyraków

Zarządzenie 38/2020

2020-05-11

Zarządzenie AO.0050.38.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

Zarządzenie 37/2020

2020-05-22

Zarządzenie AO.0050.37.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.05.2020 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Zasów.

Zarządzenie 36/2020

2020-05-07

Zarządzenie AO.0050.36.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.04.2020 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Wiewiórka

Zarządzenie 35/2020

2020-04-30

Zarządzenie AO.0050.35.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie gminy Żyraków za 2019 rok.

 

Zarządzenie 34/2020

2020-05-22

Zarządzenie AO.0050.34.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa centrum wsi Góra Motyczna"

Zarządzenie 33a/2020

2020-04-28

Zarządzenie AO.0050.33a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 33/2020

2020-04-16

Zarządzenie AO.0050.33.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.04.2020 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr AO.0050.11.2020 Wójta Gminy Żyraków z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz ustalenia Regulaminu Konkursu.

Zarządzenie 32/2020

2020-04-14

Zarządzenie AO.0050.32.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.04.2020 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie.

Zarządzenie 31/2020

2020-04-14

Zarządzenie AO.0050.31.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.04.2020 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Zarządzenie 30/2020

2020-05-04

Zarządzenie AO.0050.30.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.04.2020 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.

Zarządzenie 29a/2020

2020-04-08

Zarządzenie AO.0050.29a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 29/2020

2020-04-03

Zarządzenie AO.0050.29.2020

Wojta Gminy Żyraków

z dnia 03.04.2020 r.

w sprawie:  zmiany zarządzenia Nr AO.0050.13.2020 Wojta Gminy Żyraków z dnia 18 lutego 2020 r.  w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku.

Zarządzenie 28/2020

2020-04-03

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02 kwietnia 2020

nr AO.0050.28.2020 

w sprawie: powierzenia prowadzenia spraw gminy Zastępcy Wójta.

Zarządzenie 27/2020

2020-04-03

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01 kwietnia 2020

nr AO.0050.27.2020 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Zarządzenie 26a/2020

2020-03-31

Zarządzenie 26a/2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 marca 2020 roku.

w sprawie:  upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowych wydatków w 2020 r.

Zarządzenie 26/2020

2020-05-22

Zarządzenie AO.0050.26.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 25/2020

2020-03-31

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 marca 2020

nr AO.0050.25.2020 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie 24/2020

2020-03-20

Zarządzenie AO.0050.24.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2019 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2019 rok

Zarządzenie 23/2020

2020-04-07

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 marca 2020

nr AO.0050.23.2020 

w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków.

Zarządzenie 22/2020

2020-03-13

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 marca 2020

nr AO.50.22.2020 

w sprawie: wprowadzenie prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Żyraków.

Zarządzenie 21/2020

2020-03-12

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 marca 2020

nr AO.50.21.2020 

w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Żyraków.

 

Zarządzenie 20/2020

2020-03-12

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 marca 2020

nr AO.50.20.2020 

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie.

Zarządzenie 19/2020

2020-05-22

Zarządzenie AO.0050.19.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.03.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Zarządzenie 18/2020

2020-02-28

Zarządzenie AO.0050.18.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin.

Zarządzenie 17/2020

2020-02-27

Zarządzenie AO.0050.17.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie:

powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie.

Zarządzenie 16/2020

2020-02-27

Zarządzenie AO.0050.16.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie:

powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Zarządzenie 15a/2020

2020-03-17

Zarządzenie nr AO.0050.15a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

Zarządzenie 15/2020

2020-02-25

Zarządzenie nr 15/2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie:

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie 14/2020

2020-02-18

Zarządzenie AO.0050.14.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku.

Zarządzenie 13/2020

2020-02-18

Zarządzenie AO.0050.13.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie:

ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku.

Zarządzenie 12/2020

2020-02-13

Zarządzenie AO.0050.12.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku.

Zarządzenie 11a/2020

2020-02-20

Zarządzenie AO.0050.11a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdującej się na terenie gminy Żyraków".

Zarządzenie 11/2020

2020-02-12

Zarządzenie AO.0050.11.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie:

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz ustalenia Regulaminu Konkursu.

Zarządzenie 10/2020

2020-02-25

Zarządzenie AO.0050.10.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie:

wyznaczenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym wyznaczenia terminów składania dokumentów rekrutacyjnych do gminnego żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas i w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Żyraków.

Zarządzenie 9/2020

2020-01-30

Zarządzenie 9/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku

Zarządzenie 8/2020

2020-01-29

Zarządzenie AO.0050.8.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 89/2010 Wójta Gminy Żyraków z dnia 23 grudnia 2010 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Żyraków.

Zarządzenie 7/2020

2020-02-13

Zarządzenie AO.0050.7.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie:

ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej gminy Żyraków w 2020 roku.

Zarządzenie 6/2020

2020-01-30

Zarządzenie 6/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniów

Zarządzenie 5/2020

2020-01-30

Zarządzenie 5/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniów

Zarzadzenie 4/2020

2020-01-23

Zarządzenie 4/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie:

ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie i dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie.

Zarządzenie 3/2020

2020-01-29

Zarządzenie 3/2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie:

dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków, należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Zarządzenie 2a/2020

2020-01-13

Zarządzenie AO.0050.2a.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 styczeń 2020 r.

w sprawie: przekazania środków trwałych na stan ewidencyjny Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie

Zarządzenie 2/2020

2020-02-13

Zarządzenie AO.0050.2.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie:

opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy w Żyrakowie na 2020 roku.

Zarządzenie 1/2020

2020-02-13

Zarządzenie AO.0050.1.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie:

opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Żyrakowie na 2020 roku.

Zarządzenie 133/2019

2019-12-31

Zarządzenie 133/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 132/2019

2019-12-30

Zarządzenie 132/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 131/2019

2019-12-23

Zarządzenie 131/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planah finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok

Zarządzenie 130/2019

2019-12-23

Zarządzenie 130/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Żyraków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-01-01
Data publikacji:2019-01-01
Osoba sporządzająca dokument:mgr. Marta Erazmus
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:9781