Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Zarządzenia

Zarządzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia:

Zarządzenie 100/2019

2019-09-27

Zarządzenie 100/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 września 2019

w sprawie: przyznania nauczycielom nagród Wójta Gminy Żyraków.

Zarządzenie 99/2019

2019-09-20

Zarządzenie 99/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 września 2019

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 98/2019

2019-09-20

Zarządzenie 98/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Zasowie"

Zarządzenie 97/2019

2019-09-05

Zarządzenie 97/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5 września 2019

w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu budżetu

Zarządzenie 96/2019

2019-09-10

Zarządzenie 96/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Straszęcinie"

Zarządzenie 95/2019

2019-09-10

Zarządzenie 95/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce"

Zarządzenie 94/2019

2019-09-10

Zarządzenie 94/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS Żyraków"

Zarządzenie 93/2019

2019-09-04

Zarządzenie 93/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Morawczyńskiej, pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Korzeniowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Szkoły.

Zarządzenie 92/2019

2019-09-04

Zarządzenie 92/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2019

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Zarządzenie 91/2019

2019-09-03

Zarządzenie 91/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 września 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
pn.: "Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Promocji w m. Wola Żyrakowska"

Zarządzenie 90/2019

2019-09-04

Zarządzenie 90/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 września 2019

w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.

Zarządzenie 89/2019

2019-09-03

Zarządzenie 89/2019

Wójt Gminy Żyraków

z dnia 29 sierpnia 2019

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
pn.: "Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w M. Straszęcin - etap I"

Zarządzenie 88/2019

2019-08-30

Zarządzenie 88/2019

Wójt Gminy Żyraków

z dnia 26 sierpnia 2019

w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2019 roku.

ZARZĄDZENIE

Zarządzenie 87/2019

2019-08-26

Zarządzenie 86/2019

Wójt Gminy Żyraków

z dnia 26 sierpnia 2019

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie

Zarządzenie 86/2019

2019-08-19

Zarządzenie nr 86/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Zarządzenie 85/2019

2019-08-19

Zarządzenie nr 85/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia Pani Dianie Wójcik, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Szkoły.

Zarządzenie 84/2019

2019-08-19

Zarządzenie nr 84/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej.

Zarządzenie 83/2019

2019-08-21

Zarządzenie 83/2019

Wójt Gminy Żyraków

z dnia 14 sierpnia 2019

w sprawie: wprowadzenia "Polityki prywatności i plików cookies dla serwisów internetowych Urzędu Gminy w Żyrakowie"

Zarządzenie 82/2019

2019-08-08

Zarządzenie nr 82/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie nr 79/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Zarządzenie 81/2019

2019-08-02

Zarządzenie nr 81/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie

Zarządzenie 80/2019

2019-08-05

Zarządzenie nr 80/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków.

Zarządzenie 79/2019

2019-07-29

Zarządzenie nr 79/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Zarządzenie 78a/2019

2019-08-14

Zarządzenie nr 78a/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 78/2019

2019-08-14

Zarządzenie nr 78/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 77/2019

2019-07-16

Zarządzenie nr 77/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Zarządzenie 76/2019

2019-07-09

Zarządzenie nr 76/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 102/2015 Wójta Gminy Żyraków z dnia 09 października 2015 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny przydatności składników mienia ruchomego Urzędu Gminy w Żyrakowie i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji.

Zarządzenie 75/2019

2019-08-19

Zarządzenie nr 75/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Pani Urszuli Dydo, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Szkoły.

Zarządzenie 74/2019

2019-08-19

Zarządzenie nr 74/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej.

Zarządzenie 73/2019

2019-07-04

Zarządzenie nr 73/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Żyraków

Zarządzenie 73a/2019

2019-07-04

Zarządzenie 73a/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Pani Aldonie Kowalik, Dyrektorowi Gminnego Żłobka w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań żłobka.

Zarządzenie 72/2019

2019-07-02

Zarządzenie nr 72/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 28 czerwca 2019 roku 

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13 a ust. 2
z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zarządzenie 71/2019

2019-07-02

Zarządzenie nr 71/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 28 czerwca 2019 roku 

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13 a ust. 2
z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zarządzenie 70/2019

2019-07-02

Zarządzenie nr 70/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 28 czerwca 2019 roku 

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13 a ust. 2
z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zarządzenie 69/2019

2019-07-19

Zarządzenie nr 69/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 68/2019

2019-06-28

Zarządzenie nr 66/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 28 czerwca 2019 roku 

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie 67/2019

2019-07-15

Zarządzenie nr 76/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Kompleksowa Przebudowa Gminnej Infrastruktury Drogowej".

Zarządzenie 66/2019

2019-06-27

Zarządzenie nr 66/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie: okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie po upływie okresu dotychczasowego powiedzenia.

Zarządzenie 65/2019

2019-07-03

Zarządzenie nr 65/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 24 czerwca 2019 roku 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Wiewiórka.

Zarządzenie 64/2019

2019-07-03

Zarządzenie nr 64/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 24 czerwca 2019 roku 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Wiewiórka.

Zarządzenie 63/2019

2019-07-03

Zarządzenie nr 63/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 24 czerwca 2019 roku 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Wiewiórka.

Zarządzenie 62/2019

2019-06-19

Zarządzenie nr 62/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 19 czerwca 2019 roku 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

Zarządzenie 61/2019

2019-06-19

Zarządzenie nr 61/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 19 czerwca 2019 roku 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

Zarządzenie 60/2019

2019-06-19

Zarządzenie nr 60/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 19 czerwca 2019 roku 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

Zarządzenie 59/2019

2019-06-19

Zarządzenie nr 59/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 19 czerwca 2019 roku 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"

Zarządzenie 58/2019

2019-06-07

Zarządzenie nr 57/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 05 czerwca 2019 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żyrakowie za 2018 r.

Zarządzenie 57/2019

2019-06-04

Zarządzenie nr 57/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 30 maja 2019 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie za 2018 r.

Zarządzenie 56/2019

2019-06-04

Zarządzenie nr 56/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 30 maja 2019 roku 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Zarządzenie 55/2019

2019-05-30

Zarządzenie nr 55/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 30 maja 2019 roku 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin

Zarządzenie 54/2019

2019-05-27

Zarządzenie nr 54/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie: odwołania pogotowia powodziowego na terenie Gminy Żyraków.

Zarządzenie 53/2019

2019-05-25

Zarządzenie nr 53/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Żyraków.

Zarządzenie 52a/2019

2019-06-26

Zarządzenie nr 52a/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 52/2019

2019-05-29

Zarządzenie nr 52/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości start poniesionych  na terenie gminy Żyraków w infrastrukturze gminnej, powstałych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych i wylewu rzek, potoków, kanałów, i cieków wodnych.

Zarządzenie 51/2019

2019-05-29

Zarządzenie nr 54/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie: powołania gminnej komisji do oceny zaistniałej sytuacji i oszacowania szkód powodziowych na prywatnych posesjach, powstałych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych i wylewu rzek, potoków, kanałów i cieków wodnych w dniach 21-23 maja 2019 r.

Zarządzenie 50/2019

2019-05-24

Zarządzenie nr 50/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Nagoszyn.

Zarządzenie 49/2019

2019-06-06

Zarządzenie nr 49/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 23 maja 2019 roku 

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Mokre, należącej do Gminy Żyraków
na okres 3 lat.

Zarządzenie 48/2019

2019-05-22

Zarządzenie nr 48/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Żyraków

Zarządzenie 47/2019

2019-05-22

Zarządzenie nr 47/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Żyraków

Zarządzenie 46/2019

2019-05-29

Zarządzenie nr 46/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art.37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zarządzenie 45/2019

2019-06-26

Zarządzenie nr 45/2019

 Wójta Gminy Żyraków 

z dnia 20 maja 2019 roku 

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 44/2019

2019-05-21

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 44/2019

z dnia 20.05.2019 r.
w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -
dyrektora Gminnego Żłobka w Żyrakowie.

Zarządzenie 43/2019

2019-05-22

Zarządzenie nr 43/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie: "powołania komisji do odbioru instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła, i kotłów na biomasę..."

Zarządzenie 42/2019

2019-05-21

Zarządzenie nr 42/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 maja 2019 roku

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie gminy Żyraków za 2018 rok.

Zarządzenie 41/2019

2019-05-20

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 41/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 41/2019

Zarządzenie 40/2019

2019-05-08

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 40/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 40/2019

Zarządzenie 39a/2019

2019-05-22

Zarządzenie nr 39a/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.

Zarządzenie 38/2019

2019-04-26

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 38/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 38/2019

Zarządzenie 37A/2019

2019-04-10

Zarządzenie 37A/2019

w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWójewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochorna środowiska naturalnego i kulturowego, Działanie 4.1 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii -wyłącznie dla potrzeb OSP

 

Zarządzenie 37/2019

2019-04-11

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 37/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 37/2019

Zarządzenie 36/2019

2019-04-09

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 36/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 36/2019

Zarządzenie 33/2019

2019-05-20

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 33/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 33/2019

Zarządzenie 32/2019

2019-03-28

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 32/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 32/2019

Zarządzenie 31/2019

2019-03-21

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 31/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 31/2019

Zarządzenie 30/2019

2019-04-03

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 30/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 30/2019

Zarządzenie 28/2019

2019-03-11
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 28/2019

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie 28/2019

Zarządzenie 27/2019

2019-03-11
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 27/2019

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie 27/2019

Zarządzenie 26/2019

2019-04-03

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 26/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 26/2019

Zarządzenie 25/2019

2019-04-03

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 25/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 25/2019

Zarządzenie 24/2019

2019-03-05

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 24/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 24/2019

Zarządzenie 23/2019

2019-02-25
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 23/2019

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie 23/2019

Zarządzenie 22/2019

2019-02-25

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 22/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 22/2019

Zarządzenie 21/2019

2019-02-25

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 21/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 21/2019

Zarządzenie 20/2019

2019-02-25
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 20/2019

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie 20/2019

Zarządzenie 19/2019

2019-02-25

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 19/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 19/2019

Zarządzenie 18/2019

2019-02-25
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 18/2019

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie 18/2019

Zarządzenie 17/2019

2019-02-25

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 17/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 17/2019

Zarządzenie 16/2019

2019-02-25
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 16/2019

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie 16/2019

Zarządzenie 15/2019

2019-02-25
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 15/2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 15/2019

Zarządzenie 14a/2019

2019-02-04

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 14a/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 14a/2019

Zarządzenie 14/2019

2019-02-25
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 14/2019

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie 14/2019

Zarządzenie 13/2019

2019-02-25
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 13/2019

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie 13/2019

Zarządzenie 12/2019

2019-02-01
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 12/2019

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie 12/2019

Zarządzenie 11/2019

2019-01-28

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 11/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 11/2019

Zarządzenie 10/2019

2019-01-25
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 10/2019

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie 10/2019

Zarządzenie 9/2019

2019-02-01

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 9/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 9/2019

Zarządzenie 8/2019

2019-01-23

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 8/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 8/2019

Zarządzenie 7/2019

2019-01-22
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 7/2019

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie 7/2019

Zarządzenie 6/2019

2019-01-22

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 6/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 6/2019

Zarządzenie 5/2019

2019-01-22
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 5/2019

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie 5/2019

Zarządzenie 4/2019

2019-01-22

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 4/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 4/2019

Zarządzenie 3/2019

2019-01-21

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 3/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 3/2019

Zarządzenie 2/2019

2019-01-16

 

Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 2/2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 2/2019

Zarządzenie 1c/2019

2019-01-10

Zarządzenie 1c/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie: udzielenia Pani Aldonie Kowalik, p.o. Dyrektorowi Gminnego Żłobka w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań żłobka.

Zarządzenie 1/2019

2019-01-10
Zarządzenie
Wójta Gminy Żyraków
nr 1/2019

Czytaj więcej o: Zarządzenie 1/2019

Zarządzenie 130/2017

2017-12-19

Zarządzenie 130/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie:

wprowadzenia polityki rachunkowości obowiązującej w Urzędzie Gminy w Żyrakowie przy realizacji Projektu pod nazwą "Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" nr RPPK.03.01.00-18-0047/17-00  w ramach osi priorytetowej III "Czysta energia" współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-01-01
Data publikacji:2019-01-01
Osoba sporządzająca dokument:mgr. Marta Erazmus
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:9397