Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy iż pozostałe wyniki przetargów (za rok 2018 i starsze) zamieszczone są w archiwalnej wersji Biuletynu Informacji Publicznej.

Wyniki - Zamówienia zgodnie z ust. PZP:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa centrum wsi G. Motyczna

2019-09-24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

BUDOWA CENTRUM WSI GÓRA MOTYCZNA

Informacja o wyborze oferty

2019-09-23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Nagoszyn

Informacja o odrzuceniu oferty

2019-09-23

Informacja o odrzuceniu oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: "Poprawę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Nagoszyn"

Informacja o wyborze oferty "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Straszęcinie"

2019-07-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Straszęcinie

Przebudowa kuchni w szkole podstawowej w Zasowie

2019-06-11

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa kuchni w szkole podstawowej w Zasowie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-05-28

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych
z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków.

Przebudowa Dróg Gminnych w m. Straszęcin

2019-04-30

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa Dróg Gminnych w m. Straszęcin

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska

2019-03-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I

2019-03-15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I

Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Żyrakowie

2019-02-11

Zawiadomienie o wyborze oferty

na: "Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Żyrakowie "

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-19
Data publikacji:2019-03-19
Osoba sporządzająca dokument:mgr Grzegorz Reguła
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:5065