Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

PODATKI LOKALNE

Uchwały podatkowe na rok 2024

W sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żyraków na 2024 rok.

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków


Uchwały podatkowe na rok 2023

W sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żyraków na 2023 rok.

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków


 

Uchwały podatkowe na rok 2022

W sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żyraków na 2022 rok.

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków


 

Uchwały podatkowe na rok 2021

W sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żyraków na 2021 rok.

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków

 


Uchwały podatkowe na rok 2020

W sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żyraków na 2020 rok.

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków


Uchwały podatkowe na rok 2019

W sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2019 rok

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku nieruchomości

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach


Uchwały podatkowe na rok 2018

W sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2018 rok

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku nieruchomości

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

W sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach


 

Począwszy od 2019 roku każdy podatnik wraz z nakazem podatkowym otrzymał indywidualny rachunek bankowy wyszczególniony na nakazie na który należy wpłacać należności z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości.

Indywidualny rachunek bankowy nie jest tożsamy w różnych nakazach podatkowych oraz różni się od indywidualnego rachunku bankowego w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku nie posiadania informacji o indywidualnym rachunku bankowym należności można wpłacać na rachunek:

Numer rachunku bankowego
dla wpłat należności podatkowych
(osoby fizyczne, prawne):
73 9478 0000 0000 0228 2000 0030
Bank Spółdzielczy Żyraków
Adres Urzędu Gminy: 39-204 Żyraków 137
  • osoby fizyczne dokonując wpłaty na rachunek powinny podać tytułem wpłaty numer konta podatnika widocznego na nakazie podatkowym

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:Tokarz Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:10476