Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja XLII

Sesja XLII

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2023

Uchwały XLII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 21 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XLII/505/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • odwołania Skarbnika Gminy Żyraków

 
Uchwała Nr XLII/506/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • powołania Skarbnika Gminy Żyraków

 
Uchwała Nr XLII/507/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, przypisania wartości punktowej tym kryteriom oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.

 
Uchwała Nr XLII/508/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • zmiany uchwały nr XXIV/180/16 Rady Gminy Żyraków z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żyrakowie i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie” oraz nadania jej statutu.

 
Uchwała Nr XLII/509/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • częściowego odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręg Podkarpacki w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Żyraków do uzgodnienia w trybie art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela projektu regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków.  

 
Uchwała Nr XLII/510/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków.

 
Uchwała Nr XLII/511/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy.

 
Uchwała Nr XLII/512/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 
Uchwała Nr XLII/513/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasta Dębica przez Gminę Żyraków zadania z zakresu pomocy społecznej.

 
Uchwała Nr XLII/514/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego

 
Uchwała Nr XLII/515/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.

 
Uchwała Nr XLII/516/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XLII/517/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • Zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 r.

 
Uchwała Nr XLII/518/23 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie:
 • zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-02-24
Data publikacji:2023-02-24
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:719