Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Zarządzenia

Zarządzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia:

Zarządzenie 99/2024

2024-07-16

Zarządzenie AO.0050.99.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 98/2024

2024-07-10

Zarządzenie AO.0050.98.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego.

Zarządzenie 97/2024

2024-07-08

Zarządzenie AO.0050.97.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 lipca 2024 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 96/2024

2024-07-08

Zarządzenie AO.0050.96.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr AO.0050.135.2023 Wójta Gminy Żyraków z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2024 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Zarządzenie 95/2024

2024-07-02

Zarządzenie AO.0050.95.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie najmu nieruchomości należącej do Gminy Żyraków

Zarządzenie 94/2024

2024-07-03

Zarządzenie AO.0050.94.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Zawierzbie

Zarządzenie 93/2024

2024-07-03

Zarządzenie AO.0050.93.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin, przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie 92/2024

2024-07-10

Zarządzenie AO.0050.92.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 91/2024

2024-07-10

Zarządzenie AO.0050.91.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 90/2024

2024-06-26

Zarządzenie AO.0050.90.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 89/2024

2024-06-24

Zarządzenie AO.0050.89.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok...

Zarządzenie 88/2024

2024-07-10

Zarządzenie AO.0050.88.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z  których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarządzenie 87/2024

2024-07-10

Zarządzenie AO.0050.87.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 85/2024

2024-06-12

Zarządzenie AO.0050.85.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.

Zarządzenie 84/2024

2024-06-28

Zarządzenie AO.0050.84.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Zarządzenie 83a/2024

2024-06-27

Zarządzenie AO.0050.83a.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Żyraków w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę.

Zarządzenie 83/2024

2024-06-12

Zarządzenie AO.0050.83.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach sołtysa i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Żyraków w dniu 01 września 2024 r.

Czytaj więcej o: Zarządzenie 83/2024

Zarządzenie 82/2024

2024-06-07

Zarządzenie AO.0050.82.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06 czerwca 2024 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Nagoszynie podczas jego nieobecności w okresie od dnia 06.06.2024 do odwołania

Zarządzenie 81/2024

2024-06-05

Zarządzenie AO.0050.81.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie za 2023 r.

Zarządzenie 80/2024

2024-06-04

Zarządzenie AO.0050.80.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za 2023 r.

Zarządzenie 79/2024

2024-05-28

Zarządzenie AO.0050.79.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w 2024 r.

Zarządzenie 78a/2024

2024-05-30

Zarządzenie AO.0050.78a.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Zarządzenie 78/2024

2024-05-28

Zarządzenie AO.0050.78.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na terenie Gminy Żyraków

Zarządzenie 77/2024

2024-06-11

Zarządzenie AO.0050.77.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Zarządzenie 76/2024

2024-05-31

Zarządzenie AO.0050.76.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie 75/2024

2024-05-20

Zarządzenie AO.0050.75.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie - etap I"

Zarządzenie 74/2024

2024-05-22

Zarządzenie AO.0050.74.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr AO.0050.28.2024 Wójta Gminy Żyraków z dnia 12 marca 2024 r.

Zarządzenie 72/2024

2024-05-16

Zarządzenie AO.0050.72.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 73/2024

2024-05-14

Zarządzenie AO.0050.73.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat

Zarządzenie 70/2024

2024-05-10

Zarządzenie AO.0050.70.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Żyrakowie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie 69/2024

2024-05-09

Zarządzenie AO.0050.69.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wielka przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie 68/2024

2024-05-09

Zarządzenie AO.0050.68.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie 67/2024

2024-05-09

Zarządzenie AO.0050.67.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Góra Motyczna przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie 66/2024

2024-05-10

Zarządzenie AO.0050.66.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt na terenie gminy Żyraków.

Zarządzenie 65/2024

2024-05-14

Zarządzenie AO.0050.65.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Żyraków za 2023 rok.

Zarządzenie 63/2024

2024-04-30

Zarządzenie AO.0050.63.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 64/2024

2024-05-07

Zarządzenie AO.0050.64.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 61/2024

2024-04-30

Zarządzenie AO.0050.61.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 60/2024

2024-04-19

Zarządzenie AO.0050.60.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Bożenie Ososze, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zasowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Zasowie.

Zarządzenie 59/2024

2024-04-19

Zarządzenie AO.0050.59.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie

Zarządzenie 58/2024

2024-04-19

Zarządzenie AO.0050.58.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Dianie Wójcik, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej.

Zarządzenie 57/2024

2024-04-19

Zarządzenie AO.0050.57.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej

Zarządzenie 56/2024

2024-04-19

Zarządzenie AO.0050.56.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Aldonie Kowalik, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół w Żyrakowie.

Zarządzenie 55/2024

2024-04-19

Zarządzenie AO.0050.55.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Żyrakowie

Zarządzenie 54/2024

2024-04-19

Zarządzenie AO.0050.54.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Urszuli Dydo, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej.

Zarządzenie 53/2024

2024-04-19

Zarządzenie AO.0050.53.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej

Zarządzenie 52/2024

2024-04-19

Zarządzenie AO.0050.52.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Sylwii Buszek - Rusek, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nagoszynie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół w Nagoszynie.

Zarządzenie 51/2023

2024-04-19

Zarządzenie AO.0050.51.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nagoszynie

Zarządzenie 50/2024

2024-04-18

Zarządzenie AO.0050.50.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie 49/2024

2024-04-30

Zarządzenie AO.0050.49.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 48/2023

2024-04-15

Zarządzenie AO.0050.48.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn.: "budowa budynku wielofunkcyjnego w Mokrem"

Zarządzenie 47/2023

2024-04-15

Zarządzenie AO.0050.47.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie 46/2024

2024-04-12

Zarządzenie AO.0050.46.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Sadowskiej, Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie

Zarządzenie 45/2024

2024-04-11

Zarządzenie AO.0050.45.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Dyrektora Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie

Zarządzenie 44/2024

2024-04-10

Zarządzenie AO.0050.44.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie

Zarządzenie 43/2024

2024-04-30

Zarządzenie AO.0050.43.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 42/2024

2024-04-03

Zarządzenie AO.0050.42.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości należącej do Gminy Żyraków

Zarządzenie 41a/2024

2024-04-30

Zarządzenie AO.0050.41a.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 41/2024

2024-03-28

Zarządzenie AO.0050.41.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2023 rok 

Zarządzenie 40/2024

2024-03-28

Zarządzenie AO.0050.40.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 39/2023

2024-04-02

Zarządzenie AO.0050.39.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 37/2024

2024-04-03

Zarządzenie AO.0050.37.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 38/2024

2024-03-28

Zarządzenie AO.0050.38.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie likwidacji kasy, przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy Żyraków oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie 36/2024

2024-03-20

Zarządzenie AO.0050.36.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych na terenie miejscowości Góra Motyczna i Straszęcin

Zarządzenie 35/2024

2024-03-19

Zarządzenie AO.0050.35.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin 

należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Zarządzenie 34/2024

2024-03-15

Zarządzenie AO.0050.34.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r.

w szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków

Zarządzenie 33/2024

2024-03-12

Zarządzenie AO.0050.33.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Zarządzenie 32/2024

2024-03-13

Zarządzenie AO.0050.32.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej, Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Zasowie, Zespołu Szkół w Nagoszynie, Zespołu Szkół w Żyrakowie

Zarządzenie 31/2024

2024-03-13

Zarządzenie AO.0050.31.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin

Zarządzenie 30/2024

2024-03-13

Zarządzenie AO.0050.30.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin

Zarządzenie 29/2024

2024-03-12

Zarządzenie AO.0050.29.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Żyraków

Zarządzenie 28/2024

2024-03-12

Zarządzenie AO.0050.28.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowa

Zarządzenie 27/2024

2024-03-08

Zarządzenie AO.0050.27.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie umorzenia zaległości czynszowych

Zarządzenie 26/2024

2024-03-07

Zarządzenie AO.0050.26.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2024 roku.

Zarządzenie 25/2024

2024-03-05

Zarządzenie AO.0050.25.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05 marca 2024 r.

w sprawie najmu nieruchomości należącej do Gminy Żyraków

Zarządzenie 24/2024

2024-03-05

Zarządzenie AO.0050.24.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05 marca 2024 r.

w sprawie najmu nieruchomości należącej do Gminy Żyraków

Zarządzenie 23/2024

2024-03-06

Zarządzenie AO.0050.23.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05 marca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2024 roku.

Zarządzenie 22a/2024

2024-03-20

Zarządzenie AO.0050.22a.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 21/2024

2024-03-05

Zarządzenie AO.0050.21.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01 marca 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Bożenie Ososze, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zasowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Zasowie.

Zarządzenie 20/2024

2024-03-05

Zarządzenie AO.0050.20.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01 marca 2024 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie

Zarządzenie 22/2024

2024-03-01

Zarządzenie AO.0050.22.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01 marca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie 19a/2024

2024-04-03

Zarządzenie AO.0050.19a.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Zarządzenie 19/2024

2024-03-06

Zarządzenie AO.0050.19.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrakowie

Zarządzenie 18/2024

2024-03-01

Zarządzenie AO.0050.18.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Żyrakowie do przeprowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie 17/2024

2024-02-22

Zarządzenie AO.0050.17.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej im. bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Nagoszynie, Dyrektora Zespołu Szkół w Żyrakowie

Zarządzenie 16a/2023

2024-04-03

Zarządzenie AO.0050.16a.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 16/2024

2024-02-20

Zarządzenie AO.0050.16.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2024 roku.

Zarządzenie 15a/2024

2024-04-03

Zarządzenie AO.0050.15a.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Zarządzenie 15/2024

2024-02-08

Zarządzenie AO.0050.15.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 14/2024

2024-04-03

Zarządzenie AO.0050.14.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 13/2024

2024-04-03

Zarządzenie AO.0050.13.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Zarządzenie 12/2024

2024-02-14

Zarządzenie AO.0050.12.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Żyraków.

Zarządzenie 11/2024

2024-02-02

Zarządzenie AO.0050.11.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2024 roku.

Zarządzenie 10/2024

2024-02-02

Zarządzenie AO.0050.10.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2024 roku

Zarządzenie 9/2024

2024-02-01

Zarządzenie AO.0050.9.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"

Zarządzenie 8/2024

2024-01-23

Zarządzenie AO.0050.8.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrakowie

Zarządzenie 7/2024

2024-01-23

Zarządzenie AO.0050.7.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2024 roku.

Zarządzenie 6/2024

2024-01-16

Zarządzenie AO.0050.6.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie wyznaczenia składu Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 5/2024

2024-01-17

Zarządzenie AO.0050.4.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2024 roku

Zarządzenie 4/2024

2024-01-09

Zarządzenie AO.0050.4.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości należącej do Gminy Żyraków

Zarządzenie 3/2024

2024-01-08

Zarządzenie AO.0050.3.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie 166/2023

2023-12-29

Zarządzenie AO.0050.166.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 163/2023

2024-01-08

Zarządzenie AO.0050.163.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2b/2016 Wójta Gminy Żyraków z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Żyraków.

Zarządzenie 165/2023

2024-01-08

Zarządzenie AO.0050.165.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku ze środków z Funduszu Pomocy Gminy Żyraków na 2023 rok

Zarządzenie 164/2023

2024-01-08

Zarządzenie AO.0050.164.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Żyraków na 2023 rok.

Zarządzenie 162/2023

2024-01-10

Zarządzenie AO.0050.162.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Żyraków oraz jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie 161/2023

2024-01-08

Zarządzenie AO.0050.161.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Żyraków i jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie 160/2023

2024-01-05

Zarządzenie AO.0050.160.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie 159/2023

2024-01-04

Zarządzenie AO.0050.159.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie 158/2023

2023-12-19

Zarządzenie AO.0050.158.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żyrakowie realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-Edycja 2024, finansowane z Funduszu Solidarnościowego

Zarządzenie 157/2023

2023-12-15

Zarządzenie AO.0050.157.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn.: "przebudowa byłego posterunku policji na budynek użyteczności publicznej w Żyrakowie"

Zarządzenie 156/2023

2023-12-19

Zarządzenie AO.0050.156.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia planu naprawczego

Zarządzenie 155A/2023

2023-12-29

Zarządzenie AO.0050.155A.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołanie zespołów spisowych

Zarządzenie 155/2023

2023-12-20

Zarządzenie AO.0050.155.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie powołanie Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie 154/2023

2023-12-27

Zarządzenie AO.0050.154.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie 153/2023

2023-12-01

Zarządzenie AO.0050.153.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Sadowskiej, pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Żyrakowie.

Zarządzenie 152/2023

2023-12-01

Zarządzenie AO.0050.152.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie.

Zarządzenie 151/2023

2023-12-27

Zarządzenie AO.0050.151.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie 150/2023

2023-12-07

Zarządzenie AO.0050.150.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023-2025

Zarządzenie 149/2023

2023-12-07

Zarządzenie AO.0050.149.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozoncyh w miejscowości Mokre i Zasów, przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 148/2023

2023-12-07

Zarządzenie AO.0050.148.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości należących do Gminy Żyraków

Zarządzenie 147/2023

2023-11-22

Zarządzenie AO.0050.147.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 146/2023

2023-11-21

Zarządzenie AO.0050.146.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Mokre, należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat

Zarządzenie 144/2023

2023-11-22

Zarządzenie AO.0050.144.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

Zarządzenie 143/2023

2023-11-15

Zarządzenie AO.0050.143.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Żyraków na rok 2024

Zarządzenie 142/2023

2023-12-06

Zarządzenie AO.0050.142.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie 140/2023

2023-11-10

Zarządzenie AO.0050.140.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków

Zarządzenie 139/2023

2023-11-13

Zarządzenie AO.0050.139.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowa"

Zarządzenie 136/2023

2023-10-25

Zarządzenie AO.0050.136.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynków wielofunkcyjnych na terenie Gminy Żyraków"

Zarządzenie 135/2023

2023-10-19

Zarządzenie AO.0050.135.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie wyznaczenia na rok 2024 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Zarządzenie 134/2023

2023-10-18

Zarządzenie AO.0050.134.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 07.12 Szkolnictwo ogólne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Żyraków

Zarządzenie 133/2023

2023-10-12

Zarządzenie AO.0050.133.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Żyraków

Zarządzenie 131/2023

2023-10-06

Zarządzenie AO.0050.131.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn.: "Remont dworku w Straszęcinie - sala ślubów".

Zarządzenie 130/2023

2023-10-19

Zarządzenie AO.0050.130.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie 129/2023

2023-10-04

Zarządzenie AO.0050.129.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie wyznaczenia składu Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.

Zarządzenie 128B/2023

2023-09-28

Zarządzenie AO.0050.128B.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie 128/2023

2023-09-21

Zarządzenie AO.0050.128.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków

Zarządzenie 127/2023

2023-09-21

Zarządzenie AO.0050.127.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie 126/2023

2023-09-20

Zarządzenie AO.0050.126.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w m. Straszęcin należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Zarządzenie 125/2023

2023-09-20

Zarządzenie AO.0050.124.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie 124/2023

2023-09-19

Zarządzenie AO.0050.124.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Góra Motyczna, należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Zarządzenie 123/2023

2023-09-20

Zarządzenie AO.0050.123.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Żyrakowie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie 122/2023

2023-09-20

Zarządzenie AO.0050.122.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie 121/2023

2023-09-19

Zarządzenie AO.0050.121.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków

Zarządzenie 120/2023

2023-09-14

Zarządzenie AO.0050.120.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków, należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat

Zarządzenie 119/2023

2023-09-15

Zarządzenie AO.0050.119.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Zarządzenie 118/2023

2023-09-07

Zarządzenie AO.0050.118.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie upoważnienia kierownika Referatu Finansowego - Podatkowego do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.

Zarządzenie 117/2023

2023-09-07

Zarządzenie AO.0050.117.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Finansowo-Podatkowego do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

Zarządzenie 116/2023

2023-09-04

Zarządzenie AO.0050.116.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Ulak, pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół w Żyrakowie.

Zarządzenie 115/2023

2023-09-04

Zarządzenie AO.0050.115.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Żyrakowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-01-01
Data publikacji:2019-01-01
Osoba sporządzająca dokument:mgr. Marta Erazmus
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:20052