Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja XLVI

Sesja XLVI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2023

Uchwały XLVI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Uchwała nr XLVI/555/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin – ETAP A
 • Załącznik (graficzny) nr 1

Uchwała nr XLVI/556/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • udzielania Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania

 Uchwała nr XLVI/557/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała nr XLVI/558/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2022

Uchwała nr XLVI/559/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz współdziałania przy realizacji ZIT w ramach Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego

Uchwała nr XLVI/560/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała nr XLVI/561/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • udzielenia bonifikaty

Uchwała nr XLVI/562/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • udzielenia bonifikaty

Uchwała nr XLVI/563/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

udzielenia bonifikaty


Uchwała nr XLVI/564/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • udzielenia bonifikaty

Uchwała nr XLVI/565/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków

Uchwała nr XLVI/566/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Uchwała nr XLVI/567/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród.

Uchwała nr XLVI/568/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok NR XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-07-06
Data publikacji:2023-07-06
Osoba sporządzająca dokument:Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:472