Ogłoszenie o sesji w dniu 21.07.2023 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lipca 2023

Ogłoszenie o sesji

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  21 lipca 2023 r. (piątek) o godz.  8.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

Proponowany porządek obrad : 

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Budowa dróg dla pieszych wraz z budową przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1184R Przecław – granica powiatu – Chotowa – w miejscowościach Bobrowa i Straszęcin”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok
  nr  XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia w roku szkolnym 2023/2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 8. Zamknięcie sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-07-19
Data publikacji:2023-07-19
Osoba sporządzająca dokument:Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:408