Ogłoszenie o sesji w dniu 27.11.2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2023

Informuję, że  Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyraków na lata 2024-2030.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług - zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/572/23 Rady Gminy
  w Żyrakowie z dnia 21 lipca 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok
  nr  XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 12. Informacja o stanie realizacji przez Gminę zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 13. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

                                                                                                            

   Przewodnicząca Rady Gminy

             Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-11-20
Data publikacji:2023-11-20
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:442