O G Ł O S Z E N I E

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2021

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 01 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:
 1. realizacji zadań za 2020 rok.
 2. zadania na 2021 rok.
 3. stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
 4. mapa zagrożeń.
 1. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.
 2. Informacja  Komendanta OSP Gminy Żyraków:
 1. zagrożenia pożarowe.
 2. zagrożenia powodziowe.
 3. stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
 4. analiza wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i urządzenia do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy ze względu na zagrożenia
 1. Sprawy bieżące. 
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Orłowski

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-02-22
Data publikacji:2021-02-22
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:599