Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2022-04-01

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół (rok szkolny 2021/2022).
 3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji udzielanej pomocy pedagogicznej dzieciom w bieżącym roku szkolnym (spotkanie z pedagogami lub przedstawicielami szkoły).
 4. Sprawy bieżące

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych
Rady Gminy w Żyrakowie
mgr Halina Głowacka

Podstawą prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559)

O G Ł O S Z E N I E

2022-03-15

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  21 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 800 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.   

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza planów pracy na 2022r. CKiP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami samorządowymi za 2021 rok.
 4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz ferii zimowych, rozwój sportu szkolnego.
 5. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji udzielanej pomocy pedagogicznej dzieciom

    w bieżącym roku szkolnym (spotkanie z pedagogami lub przedstawicielami szkoły).

 1. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 2. Sprawy bieżące
 3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2022-03-15

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola działalności bibliotek.
 3. Kontrola wydatków na OSP (zakupy, braki w poszczególnych jednostkach).
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559)

O G Ł O S Z E N I E

2022-03-15

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  21 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece oraz Cechu Zdunów Polskich
 3. Rozpatrzenie skargi przesłanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 4. Rozpatrzenie skargi przesłanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Przewodniczący Komisji 

Elżbieta Drąg

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559)

O G Ł O S Z E N I E

2022-03-09

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 15 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 8.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2021.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2022-03-09

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 15 marca 2022 roku (wtorek)  o godz. 9.30  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.  

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:

a) realizacji zadań za 2021 rok.

b) zadania na 2022 rok.

c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.

d) mapa zagrożeń.

3.Informacja  Komendanta OSP Gminy Żyraków:

a) zagrożenia pożarowe.

b) zagrożenia powodziowe.

c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).

d) analiza wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i urządzenia do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy ze względu na zagrożenia

4.Sprawy bieżące.  

5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2021-12-09

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku (czwartek) około godz. 15.30  (po zakończeniu posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Gminy) w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji na 2022 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2021-12-09

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku (czwartek) około godz. 16.00  (po zakończeniu posiedzenia Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy) w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok.
 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.            

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2021-12-09

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza projektu budżetu Gminy na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa (..)
 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 z póź.zm.).

O G Ł O S Z E N I E

2021-12-03

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  9 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r.
 4. Kontrola wydatków i remontów dróg gminnych za trzy kwartały 2021r.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:3779