Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /6p4tfoi07c/skrytka
Link elektronicznej skrytki e-PUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza na platformie E-PUAP
    lub
  • dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00.-16.00,  7:00 - 15:00 wtorek-piątek) do sekretariatu Urzędu Gminy w Żyrakowie w pokoju nr 21 w Żyrakowie na następujących nośnikach danych: Płyta CD RW, pamięć zewnętrzną typu pendrive.
    Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty załączników to:

  • txt, doc, docx, pdf, odt, rtf, ppt,
  • xls, xlsx,
  • zip, tar
  • gif, tiff, jpg, bmp, png.
  • avi, mp3, mpg, mp4, wav.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Adam Pryga
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:3312