Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały

Uchwały

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Gminy w Żyrakowie

Sesja XXXVI

2022-06-29

Uchwały XXXVI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 20 czerwca 2022 r.

Czytaj więcej o: Sesja XXXVI

Sesja XXXV

2022-04-22

Uchwały XXXV

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

 

 

Czytaj więcej o: Sesja XXXV

Sesja XXXIV

2022-03-14

Uchwały XXXIV

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 28 lutego 2022 r.

 
 
Czytaj więcej o: Sesja XXXIV

Sesja XXXIII

2022-01-14

Uchwały XXXIII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Czytaj więcej o: Sesja XXXIII

Sesja XXXII

2021-12-21

Uchwały XXXII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 16 grudnia 2021 r.

Czytaj więcej o: Sesja XXXII

Sesja XXXI

2021-12-06

Uchwały XXXI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 25 listopada 2021 r.

Czytaj więcej o: Sesja XXXI

Sesja XXX

2021-09-17

Uchwały XXX

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 13 września 2021 r.

Czytaj więcej o: Sesja XXX

Sesja XXIX

2021-07-21

Uchwały XXIX

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 15 lipca 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/301/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2021/2022 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.

Uchwała Nr XXIX/300/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia.

Uchwała Nr XXIX/299/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Żyraków do Ropczycko-Dębickiego Klastra Energii.

Uchwała Nr XXIX/298/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

Uchwała Nr XXIX/297/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 r. NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Sesja XXVIII

2021-06-28

Uchwały XXVIII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/286/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania

Uchwała Nr XXVIII/287/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Uchwała Nr XXVIII/288/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2020.

Uchwała Nr XXVIII/289/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwała Nr XXVIII/290/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Uchwała Nr XXVIII/291/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.

Uchwała Nr XXVIII/292/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • przyjęcia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych.

Uchwała Nr XXVIII/293/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • przyjęcia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych.

Uchwała Nr XXVIII/294/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Uchwała Nr XXVIII/295/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • zmiany uchwały nr XXIII/255/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXVIII/296/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.

Sesja XXVII

2021-05-25

Uchwały XXVII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 14 maja 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/273/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin” w gminie Żyraków.

Uchwała Nr XXVII/274/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2020 rok.

Uchwała Nr XXVII/275/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXVII/276/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyraków do wspólnej realizacji wraz z Gminami należącymi do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, Projektu pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju
  w Jaśle”.

Uchwała Nr XXVII/277/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyraków na lata 2021-2025.

Uchwała Nr XXVII/278/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żyraków na lata 2021-2027.

Uchwała Nr XXVII/279/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec w km 10+312-14+487
  w miejscowości Róża i Zasów.

Uchwała Nr XXVII/280/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

Uchwała Nr XXVII/281/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXVII/282/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Góra Motyczna.

Uchwała Nr XXVII/283/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXVII/284/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszarów: "Skarpa", "Przy drodze" i "Przy Wisłoce" w miejscowości Żyraków.

 Uchwała Nr XXVII/285/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-07
Data publikacji:2019-03-07
Osoba sporządzająca dokument:mgr. Marta Erazmus
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:8755