Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  9 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r.
 4. Kontrola wydatków i remontów dróg gminnych za trzy kwartały 2021r.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 800 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.  

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza działalności szkół, przedszkoli, żłobka w roku szkolnym 2020/2021, przygotowanie do nowego roku szkolnego - zagrożenia w szkołach.
 3. Opracowanie planu pracy na 2022 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności komisji za 2021 r.
 5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy: projekt uchwały
  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Informacja meteo z dnia 03-12-2021

Informacja meteo

z dnia: 03-12-2021

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 03-12-2021

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków

Znak sprawy: IiGK.271.04.2021

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP:

6e3c5c1a-c6ff-44d8-a832-6f10cac0b21a

1 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków

Obwieszczenie z dnia 01.12.2021

Obwieszczenie

"Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "Straszęcin Wisłoka" metodą odkrywkową..."

1 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 01.12.2021

Obwieszczenie z dnia 30.11.2021

Obwieszczenie

"Budowa instalacji do przerobu kopaliny w obrębie obszaru i terenu górniczego Straszęcin - Getryki..."

1 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 30.11.2021

Informacja meteo z dnia 30-11-2021

Informacja meteo

z dnia: 30-11-2021

30 listopada 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 30-11-2021

Przatarg ofertowy na sprzedaż kontenera

Wójt Gminy Żyraków

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż kontenera mieszkalnego

29 listopada 2021
Czytaj więcej o: Przatarg ofertowy na sprzedaż kontenera

Zarządzenie 86/2021

Zarządzenie AO.0050.86.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie".

24 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 86/2021

Obwieszczenie z dnia 19.11.2021

Obwieszczenie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

"w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie wód odpadowych lub roztopowych..."

22 listopada 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 19.11.2021