Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 47/2023

Zarządzenie AO.0050.47.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołeckiej Komisji Wyborczej Nr 13 w Zawierzbiu

23 marca 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 47/2023

Zarządzenie 48/2023

Zarządzenie AO.0050.48.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia AO.0050.114.2022 Wójta Gminy Żyraków z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Zawierzbia

 
23 marca 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 48/2023

Zarządzenie 48/2023

Zarządzenie AO.0050.48.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia AO.0050.114.2022 Wójta Gminy Żyraków z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Zawierzbia

23 marca 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 48/2023

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się  w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz.  15.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2. Ślubowanie radnego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. LIFE IP Pomoc Techniczna – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”.
  4. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

        Maria Bodzioch

23 marca 2023
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Decyzja GN.6820.11.1.2022.AK

Decyzja
"postanawiam uznać za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid: 663/4 o pow. 0,2253 ha..."

23 marca 2023
Czytaj więcej o: Decyzja GN.6820.11.1.2022.AK

Decyzja GN.6820.3.2023.BRK

Decyzja
"postanawiam uznać za mienie gromadzkie nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid: 2410 o pow. 0,1489 ha..."

23 marca 2023
Czytaj więcej o: Decyzja GN.6820.3.2023.BRK

Decyzja GN.6820.11.6.2022.AK

Decyzja
"postanawiam uznać za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid: 451/1 o pow. 0,02 ha..."

23 marca 2023
Czytaj więcej o: Decyzja GN.6820.11.6.2022.AK

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Żyraków

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Żyraków

i jednostek podległych oraz nadzorowanych w ramach projektu: Cyfrowa Gmina – III etap

Gmina Żyraków

Link w systemie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7db1b4b6-c75c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

21 marca 2023
Czytaj więcej o: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Żyraków

Sesja XLIII

Uchwały XLIII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 10 marca 2023 r.

17 marca 2023
Czytaj więcej o: Sesja XLIII

Obwieszczenie IIGK z dnia 17-03-2023

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej publicznej relacji Góra Motyczna – Żyraków.

17 marca 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IIGK z dnia 17-03-2023