Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obwieszczenie z dnia 14.09.2021

2021-09-16

Obwieszczenie

"wydano decyzję z dnia 14.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 743...""

Obwieszczenie z dnia 13.09.2021

2021-09-15

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

"Strona słowacka przekazała Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzję końcową nr 156/2021..."

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2021-09-15

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

"Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

OGŁOSZENIE

2021-09-10

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

Wójta Gminy Żyraków w sprawie sprzedaży prawnej 43 szt. drzew na działkach gminnych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2021-09-03

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 1 września 2021 roku do Wójta Gminy Żyraków wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.  „Młodzi adepci ochrony przeciwpożarowej – przyszłością jednostki OSP”.

W związku z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żyrakowie http://www.bip.zyrakow.pl/
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie: http://www.gminazyrakow.pl/,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, pisemnie w sekretariacie Urzędu, listownie na adres: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, lub drogą elektroniczną: gmina@zyrakow.pl

 

Obwieszczenie z dnia 30.08.2021

2021-09-01

Obwieszczenie

"Budowa instalacji do przerobu kopaliny w obrębie obszaru i terenu górniczego Straszęcin - Getryki..."

Obwieszczenie z dnia 27.08.2021

2021-08-31

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

"w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w związku z emisją cynku do rowu melioracyjnego R-C14."

Obwieszczenie z dnia 27.08.2021

2021-08-27

Obwieszczenie

"Budowa farmy fotowoltaicznej do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 743..."

Obwieszczenie z dnia 24.08.2021

2021-08-24

Obwieszczenie

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "Straszęcin - Wisłoka" metodą odkrywkową na terenie części działki nr ewid. 696/94 w miejscowości Straszęcin...

Obwieszczenie z dnia 18.08.2021

2021-08-20

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Dębicy

w związku z wnioskiem Union Parts Sp. z o.o.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego instalacji do powierzchniowej obróbki metali na działkach nr ewid. 1768/1...

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:12190