Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie 21-02-2020 r.

2020-02-21

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie umieszczona została informacja, że wydano decyzję z dnia 21.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną"

 

Obwieszczenie RDOS NATURA 2020

2020-02-17

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie zaprasza na

II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

dla obszaru Natura 2000

Dolna Wisłoka z Dopływami

PLH180053

Tematyka spotkania:

Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie RDOS NATURA 2020

Obwieszczenie

2020-02-17

Obwieszczenie

Regionalny Derektor Ochorny Środowiska 

zawiadamia strony postępowania:

Dotyczy: "Budowa suchego zbiornika na rzece skodzierska ... w miejscowości Nagoszyn."

Obwieszczenie z dnia 12.02.2020

2020-02-12

Obwieszczenie

"Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjnej Firmy VENTOR w Straszęcinie..."

Obwieszczenie z dnia 12.02.2020

2020-02-12

Obwieszczenie

"Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali magazynowej o część magazynową i ekspedycyjną oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Straszęcinie..."

Obwieszczenie z dnia 07.02.2020

2020-02-07

Obwieszczenie

"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną ..."

Obwieszczenie z dnia 06.02.2020

2020-02-06

Obwieszczenie

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej instalacją elektryczną oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Góra Motyczna i Żyraków"

Obwieszczenie z dnia 27.01.2020

2020-01-27

Obwieszczenie

"Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjnej Firmy VENTOR..."

Obwieszczenie z dnia 13.01.2020

2020-01-20

Obwieszczenie

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią sieci wodociągowej w miejscowościach Góra Motyczna i Żyraków"

Obwieszczenie z dnia 17.01.2020

2020-01-20

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żyraków informuje zainteresowanych Mieszkańców, że w związku z podjęciem kroków w celu uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków, zainteresowani Mieszkańcy winni wypełnić formularze wniosku  i wraz z wymaganymi załącznikami doręczyć do Urzędu Gminy Żyraków pok. Nr 2 w terminie od 01.02.2020r.do 14. 02.2020r.

 Formularz wniosku o uzyskanie dofinansowania dostępny będzie u sołtysów i na stronie internetowej gminy.

Informacje dodatkowe są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy Żyraków od godz. 7⁰⁰-15⁰⁰ pok. Nr2, lub telefonicznie pod Nr(14)6807102.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub wymiany elewacji budynków oraz wymiany elementów innych obiektów budowlanych na terenie gminy Żyraków (wersja edytowalna) (plik doc)

Wójt Gminy Żyraków
(-) Marek Rączka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:3792