Plan przestrzenny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego "Straszęcin"

Legenda Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego "Straszęcin"

RYSUNEK ZMIANY PLANU


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszaru położonego w miejscowościach: Wiewiórka, Zasów, Mokre, Góra Motyczna, Nagoszyn.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków dla obszaru położonego w miejscowościach:
Wiewiórka, Zasów, Mokre, Góra Motyczna, Nagoszyn

Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część 1.

Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część 2.

Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część 3.

 


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻYRAKÓW

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
III zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Żyraków dla
obszaru położonego w miejscowościach:
Wiewiórka, Zasów, Mokre, Góra Motyczna

III. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków

 


Uchwała Nr VIII/86/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.

Uchwała Nr VIII/87/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków „Terenu dawnego poligonu wojskowego – Straszęcin”, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/291/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 26 listopada 2009 r.

Uchwała Nr VIII/88/19 Rady Gminy w Żyrakowie

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-07
Data publikacji:2019-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Zbigniew Chmiel
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:5551