Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja XXVII

Sesja XXVII

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2021

Uchwały XXVII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 14 maja 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/273/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin” w gminie Żyraków.

Uchwała Nr XXVII/274/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2020 rok.

Uchwała Nr XXVII/275/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXVII/276/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyraków do wspólnej realizacji wraz z Gminami należącymi do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, Projektu pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju
  w Jaśle”.

Uchwała Nr XXVII/277/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyraków na lata 2021-2025.

Uchwała Nr XXVII/278/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żyraków na lata 2021-2027.

Uchwała Nr XXVII/279/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec w km 10+312-14+487
  w miejscowości Róża i Zasów.

Uchwała Nr XXVII/280/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

Uchwała Nr XXVII/281/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXVII/282/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Góra Motyczna.

Uchwała Nr XXVII/283/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXVII/284/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszarów: "Skarpa", "Przy drodze" i "Przy Wisłoce" w miejscowości Żyraków.

 Uchwała Nr XXVII/285/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-05-25
Data publikacji:2021-05-25
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:882