OGŁOSZENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lipca 2021

 ZEBRANIE WIEJSKIE

Sołtys sołectwa zaprasza mieszkańców Mokrego

na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się dnia 2 sierpnia (poniedziałek) o godzinie 1900

w Szkole Podstawowej w Mokrem.

 Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności sołtysa za okres od ostatniego Zebrania Wiejskiego. Informacje dotyczące budowy sali gimnastycznej z zapleczem dla stowarzyszeń w Mokrem.
 5. Sprawozdanie z działalności wykonanych zadań przez Gminę.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży działki numer 1752 położonej w miejscowości Mokre należącej do Mienia Komunalnego Gminy Żyraków;
 • wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży działki numer 1621/56 położonej w miejscowości Mokre należącej do Mienia Komunalnego Gminy Żyraków;
 • wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia służebności przejazdu przez działki numer 122/8, 1716 i 1721 należących do Mienia Komunalnego Gminy Żyraków na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 154/1 położonych w miejscowości Mokre
 • wyrażenia opinii dotyczącej uznania gruntów działek numer 1699, 1701, 1703, 1704, 1705,1706,1707, 1708, 1710, 1712, 4/2 obręb Mokre na dzień 5 lipca 1963 r. za mienie gromadzkie.
 1. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie  się w tym samym dniu, w tym samym lokalu  o godz. 1915.

Sołtys wsi Mokre

Agnieszka Czapiga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-07-26
Data publikacji:2021-07-26
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:236