Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja X

Sesja X

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2019

Uchwały X

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 30 października 2019 r.

 Uchwała Nr X/107/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:

 • zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowa pomiędzy Gminą Żyraków a osobami fizycznymi.

 Uchwała Nr X/108/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.

 Uchwała Nr X/109/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

 Uchwała Nr X/110/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:

 • ustalenia służebność przejazdu, przechodu, przegonu przez działkę mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wola Wielka.

  Uchwała Nr X/111/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

 Uchwała Nr X/112/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:

 • zamiany nieruchomości położonych  w miejscowości Wiewiórka pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.

 Uchwała Nr X/113/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:

 • dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.

 Uchwała Nr X/114/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:


  Uchwała Nr X/115/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:


 Uchwała Nr X/116/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:

 • Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.

  Uchwała Nr X/117/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:

 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Uchwała Nr X/118/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:

 • odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

   Uchwała Nr X/119/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 października 2019 r w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok NR 11/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-11-08
Data publikacji:2019-11-08
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:1531