Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały / Sesja XXI

Sesja XXI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2020

Uchwały XXI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 02 Grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/226/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”

 Uchwała Nr XXI/227/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

  Uchwała Nr XXI/228/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

  Uchwała Nr XXI/229/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • przyjęcia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyraków na lata 2020-2025.

  Uchwała Nr XXI/230/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2021 rok.

  Uchwała Nr XXI/231/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2021 rok.

  Uchwała Nr XXI/232/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.

  Uchwała Nr XXI/233/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały nr XIX/215/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 11 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Uchwała Nr XXI/234/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • przyjęcia przez Gminą Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Żyraków, w roku 2021.

  Uchwała Nr XXI/235/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.

  Uchwała Nr XXI/236/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • wyznaczenia aglomeracji Straszęcin.

  Uchwała Nr XXI/237/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • wyznaczenia aglomeracji Wola Żyrakowska.

  Uchwała Nr XXI/238/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

  Uchwała Nr XXI/239/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.

  Uchwała Nr XXI/240/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia  30 grudnia 2019 roku.

  Uchwała Nr XXI/241/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2020-12-22
Data publikacji:2020-12-22
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:761