Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 46/2022

Zarządzenie AO.0050.46.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości połozonej w miejscowości Nagoszyn, należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat

19 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 46/2022

Zarządzenie 46/2022

Zarządzenie AO.0050.46.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości połozonej w miejscowości Nagoszyn, należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat

19 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 46/2022

Obwieszczenie - Wody Polskie - 18.02.2022

Obwieszczenie

dotyczy inwestycji: rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową mostu przez rzek Wisłokę

18 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie - Wody Polskie - 18.02.2022

Obwieszczenie RDOŚ - 18.05.2022 r.

Obwieszczenie 

Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska

dotycz. "Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska, w m. Nagoszyn ..."

18 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie RDOŚ - 18.05.2022 r.

Obwieszczenie IiGK.6720.1.2022

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia VIII. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK.6720.1.2022

Obwieszczenie IiGK.6721.1.2022

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków w miejscowości Wola Żyrakowska

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK.6721.1.2022

Zarządzenie 33a/2022

Zarządzenie AO.0050.33a.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych za 2022 rok.

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 33a/2022

Zarządzenie 45/2022

Zarządzenie AO.0050.45.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 45/2022

Zarządzenie 44/2022

Zarządzenie AO.0050.44.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniów

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 44/2022

Zarządzenie 42/2022

Zarządzenie AO.0050.42.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie za 2021 r.

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 42/2022