Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obwieszczenie z dnia 09.08.2021

2021-08-09

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru "Park przemysłowy - Straszęcin"

Obwieszczenie z dnia 05.08.2021

2021-08-05

Obwieszczenie

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - gr. pow. - Zdziarzec w km 7+747-10+342 w miejscowości Wiewiórka i Róza"

Zawiadomienie z dnia 29.07.2021

2021-08-02

Zawiadomienie

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - gr. pow. - Zdziarzec w km 7+747 - 10 + 342 w miejscowości Wiewiórka i Róża..."

Obwieszczenie Starosty Dębickiego

2021-07-27

Starosta Dębicki

Decyzja

"postanawiam uznać za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako działki numer:..."

Ogłoszenie

2021-07-26

Obwieszczenie Starosty Dębickiego

2021-07-15

Starosta Dębicki

zawiadamia 

ża na wniosek Wójta Gminy Żyraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie z dnia 07.07.2021

2021-07-07

Obwieszczenie

"Budowa farmy fotowoltaicznej do mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 743 w obrębie Góra Motyczna, gmina Żyraków"

Ogłoszenie z dnia 02-07-2021

2021-07-02

Burmistrz Miasta Dębica

zawiadaomia strony postępowania:

że wyznaczono Burmistrza Miasta Dębica do dalszego prowadzenia  sproawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w m. Bobrowa

Ogłoszenie z dnia 29.06.2021

2021-06-29

Ogłoszenie

o pierwszym otwartym konkursie ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 29 czerwca 2021 r.

Informacja z dnia 21.06.2021

2021-06-28

Informacja

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych...

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:12772