Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obwieszczenie z dnia 12.05.2021

2021-05-17

Obwieszczenie

"w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowego obiektu budowlanego tj. budowa sieci gazowej..."

Obwieszczenie z dnia 12.05.2021

2021-05-12

Obwieszczenie

"Budowa drogi gminnej na terenie miejscowości Nagoszyn, Korzeniów i Bobrowa Wola"

Obwieszczenie z dnia 11.05.2021

2021-05-13

Obwieszczenie

"w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w związku z emisją cynku do rowu melioracyjnego..."

Obwieszczenie z dnia 10.05.2021

2021-05-17

Obwieszczenie

"w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku "Skodzierska" w km 9+130 w obszarze działki o nr 1771..."

Obwieszczenie z dnia 10.05.2021

2021-05-10

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Wola Żyrakowska - Tomasz Szacik I"

Obwieszczenie z dnia 04.05.2021

2021-05-07

Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej" w ramach zadania: "Budowa dróg na terenie byłego poligonu..."

Zawiadomienie z dnia 04-05-2021

2021-05-05

Obwieszczenie

"Budowa urządzenia fotowoltaicznego o mocy do 1MW - elektrownia fotowoltaiczna Straszęcin 1..."

Zawiadomienie z dnia 28.04.2021

2021-05-05

Obwieszczenie

w sprawie wniosku złożonego przez pełnomocnika...

Obwieszczenie z dnia 28.04.2020

2021-04-30

Obwieszczenie

w sprawie drugiej licytacji nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1444/22 o pow. 3800 m2 położonej w msc. Żyraków...

Obwieszczenie z dnia 27.04.2021

2021-04-27

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru "Park przemysłowy - Straszęcin"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:12767