Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Ogłoszenie GN.6821.25.2021.WM z dnia 10.01.2022 r.

2022-01-13

Ogłoszenie

Starosty Dębickiego

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w gm. Żyraków nr ewid. 991 w m. Wola Żyrakowska

Obwieszczenie 6220.10.2021 z dnia 12.01.2022 r.

2022-01-12

Obwieszczenie

"Budowa instalacji do przerobu kopaliny w obrębie obszaru i terenu górniczego..."

Obwieszczenie 6220.15.2021 z dnia 07.01.2022 r.

2022-01-07

Obwieszczenie

dotycz.: wykonanie studni głebinowej S-2C na działce gruntowej nr ew. 4329 w miejscowości Nagoszyn

Zawiadomienie z dnia 30.12.2021

2022-01-04

Zawiadomienie

Starosty Dębickiego

o wszczęciu postępowania

"zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowych..."

Obwieszczenie z dnia 03.01.2022

2022-01-03

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Dębica - Żyraków 16"..."

Informacja z dnia 31-12-2021

2021-12-31

Informacja

usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych...

Obwieszczenie z dnia 20.12.2021

2021-12-23

Obwieszczenie

"w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego..."

Obwieszczenie z dnia 13.12.2021

2021-12-20

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Dębicy

"o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej instalacji do powierzchniowej obróbki metali..."

Obwieszczenie z dnia 16.12.2021

2021-12-16

Obwieszczenie

"Eksploatacja złoża kruszywa "Straszęcin-Wisłoka"...

Obwieszczenie z dnia 14.12.2021

2021-12-16

Obwieszczenie

"Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 6+060"...

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:16114