Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały

Uchwały

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Gminy w Żyrakowie

Sesja XIX

2020-09-18

Uchwały XIX

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 11 Września 2020 r.

Uchwała Nr XIX/207/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żyraków na lata 2020-2023”.

Uchwała Nr XIX/208/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Uchwała Nr XIX/209/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • zbycia majątku gminnego w postaci świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białych Certyfikatów”.

Uchwała Nr XIX/210/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Góra Motyczna pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.

Uchwała Nr XIX/211/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XIX/212/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XIX/213/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XIX/214/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XIX/215/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIX/216/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Dębickiego na realizację zadań własnych w infrastrukturze drogowej w miejscowości Straszęcin.

Uchwała Nr XIX/217/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego powiatu pn. „Ocena nośności istniejącego mostu na potoku Wiewiórskim w ciągu drogi powiatowej nr 1184R w km 17+980 w miejscowości Straszęcin”.

Sesja XVIII

2020-08-05

Uchwały XVIII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XVI/105/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.12.2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków”.

Uchwała Nr XVIII/206/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie:

 • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2020/2021 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.

Sesja XVII

2020-08-05

Uchwały XVII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 27 lipca 2020 r.

Uchwała Nr XVII/192/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XVII/193/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XVII/194/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XVII/195/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

 Uchwała Nr XVII/196/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

  Uchwała Nr XVII/197/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XVI/105/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.12.2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków".

   Uchwała Nr XVII/198/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • przystąpienia do Projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

    Uchwała Nr XVII/199/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • przystąpienia do Projektu "Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

     Uchwała Nr XVII/200/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia.

      Uchwała Nr XVII/201/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin.

    Uchwała Nr XVII/202/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków na rzecz użytkownika wieczystego.

     Uchwała Nr XVII/203/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

      Uchwała Nr XVII/204/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 

Sesja XVI

2020-07-02
 

Uchwały XVI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 22 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI/185/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

 • udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania.

Uchwała Nr XVI/186/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Uchwała Nr XVI/187/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2019.

Uchwała Nr XVI/188/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

 • rozpatrzenia petycji.

Uchwała Nr XVI/189/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

 • pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

Uchwała Nr XVI/190/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XVI/191/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2019 rok.

Sesja XV

2020-06-12

Uchwały XV

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 29 maja 2020 r.

Uchwała Nr XV/168/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XV/169/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.

 Uchwała Nr XV/170/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.

 Uchwała Nr XV/171/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.

  Uchwała Nr XV/172/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.

  Uchwała Nr XV/173/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.

  Uchwała Nr XV/174/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

   Uchwała Nr XV/175/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

   Uchwała Nr XV/176/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • ustalenia służebności przejazdu, przechodu, przegonu przez działkę mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.

    Uchwała Nr XV/177/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

     Uchwała Nr XV/178/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

     Uchwała Nr XV/179/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.

      Uchwała Nr XV/180/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.

      Uchwała Nr XV/181/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2020-2022.

       Uchwała Nr XV/182/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

     Uchwała Nr XV/183/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • zmiany uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.

      Uchwała Nr XV/184/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

      Uchwała Nr XV/184/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 maja 2020 r w sprawie:

 • wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.

 

Sesja XIV

2020-05-11

Uchwały XIV

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 8 maja 2020 r.

Uchwała Nr XIV/166/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 8 maja 2020 r w sprawie:

 • wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/167/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 8 maja 2020 r w sprawie:

 • przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 

Sesja XIII

2020-03-10

Uchwały XIII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 25 lutego 2020 r.

Uchwała Nr XIII/155/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021

Uchwała Nr XIII/156/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie rozpatrzenia petycji

 Uchwała Nr XIII/157/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa. 

Uchwała Nr XIII/158/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa. 

 Uchwała Nr XIII/159/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

Uchwała Nr XIII/160/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

Uchwała Nr XIII/161/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

Uchwała Nr XIII/159/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

Uchwała Nr XIII/160/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

Uchwała Nr XIII/161/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.

Uchwała Nr XIII/162/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku. 

Uchwała Nr XIII/163/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszarów: „Skarpa”, „Przy drodze”, i „Przy Wisłoce” w miejscowości Żyraków. 

Uchwała Nr XIII/164/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XIII/165/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 lutego 2020 r w sprawie:

 • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Sesja XII

2020-01-13

Uchwały XII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej o: Sesja XII

Sesja XI

2019-12-02

Uchwały XI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 25 listopada 2019 r.

Czytaj więcej o: Sesja XI

Sesja X

2019-11-08

Uchwały X

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 30 października 2019 r.

Czytaj więcej o: Sesja X

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-07
Data publikacji:2019-03-07
Osoba sporządzająca dokument:mgr. Marta Erazmus
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:6654